Līgumi (9)

Kā es varu noslēgt līgumu?

Līgumu visērtāk noslēgt tiešsaistē, iesniedzot pieteikumu.

Mēs izskatīsim Jūsu pieteikumu un uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim autorizācijas kodu, lai Jūs, atkārtoti autorizējoties ar internetbanku vai e-parakstu, varētu apstiprināt sagatavoto līguma projektu.

Ja Jums nav pieejama internetbanka vai e-paraksts, līgumu varat noslēgt, aizpildot pieteikumu līguma noslēgšanai un atsūtot to mums uz e-pasta adresi info@lg.lv, vai, zvanot pa tālruni 67869866, Jūsu vārdā pieteikumu telefoniski aizpildīs mūsu klientu apkalpošanas speciālists.

Šajā gadījumā līgumu parakstīšanai nosūtīsim Jums uz e-pastu vai pa pastu. Līgumu Jūs varat parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, vai arī atsūtīt mums pa pastu Jūsu parakstītos eksemplārus.

Kā es varu noslēgt līgumu tiešsaistē?
  1. Sadaļā «Mājoklim» izvēlaties «Noslēgt līgumu»;
  2. Autorizējaties ar internetbanku vai ar e-parakstu;
  3. Izvēlaties vienu no pieteikuma formām atkarībā no tā vai īpašumā (objektā) ir vai nav dabasgāzes skaitītājs;
  4. Pēc pieteikuma aizpildīšanas, nospiediet «Iesniegt»;
  5. Mēs izskatīsim Jūsu pieteikumu un uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim autorizācijas kodu, lai Jūs, atkārtoti autorizējoties ar internetbanku vai e-parakstu, varētu apstiprināt noslēgto līgumu.
Kādi dokumenti nepieciešami līguma noslēgšanai?

Nepieciešams aizpildīt un iesniegt pieteikumu tiešsaistē vai aizpildīt pieteikumu līguma noslēgšanai, norādot īpašuma (objekta) lietošanas pamatojumu un atsūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv.

Ja Jūs līgumu vēlaties slēgt citas personas (pilnvaras devēja) vārdā, lūdzam pievienot pilnvaras kopiju.

Ja Jūs īrējat vai nomājat īpašumu (objektu), lūdzam pievienot īpašnieka piekrišanu līguma noslēgšanai vai citu dokumentu, piemēram, īres vai nomas līgumu, kurā redzamas īpašnieka piešķirtās tiesības Jums noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu attiecīgajā īpašumā (objektā).

Ja īpašumā (objektā) nav dabasgāzes pieslēgums, pirms līguma slēgšanas, lūdzam sazināties ar sadales sistēmas operatoru Gaso.

Kur un kā es varu izlabot savus datus (uzvārda maiņa)?

Izlabot savus datus varat, nosūtot mums ziņojumu no klientu portāla, sazinoties ar mums pa tālruni 67869866, vai, atsūtot mums informāciju uz e-pasta adresi info@lg.lv.

Kur es varu nomainīt savu kontaktinformāciju (tālruni, e-pastu)?

Kontaktinformāciju Jūs varat nomainīt klientu portālā sadaļā «Profils» vai to varam izdarīt mēs, ja uzrakstīsiet mums ziņojumu no klientu portāla, vai sazināsieties ar mums pa tālruni 67869866, vai e-pastu info@lg.lv.

Kā es varu nomainīt tirgotāju?

Ja šobrīd dabasgāzi iegādājieties no cita tirgotāja, bet vēlaties līgumu noslēgt ar Latvijas Gāze, lūdzam aizpildīt pieteikumu tiešsaistē vai pieteikumu līguma noslēgšanai atsūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv vai, zvanot pa tālruni 67869866, pieteikumu telefoniski Jūsu vārdā aizpildīs mūsu klientu apkalpošanas speciālists.

Ja līgumu noslēgsiet līdz mēneša 15. datumam, līgums stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. dienas. Savukārt, ja līgumu noslēgsiet no 16. datuma, līgums stāsies spēkā ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

Kā es varu pārtraukt/ izbeigt līgumu?

Ja Jūs maināt savu dzīvesvietu un īpašumu (objektu) turpmāk lietos cita persona vai, ja Jūs vēlaties izbeigt līgumu, jo īpašumā (objektā) tiks atslēgta dabasgāzes padeve, lūdzam mums atsūtīt aizpildītu pieteikumu līguma izbeigšanai uz e-pasta adresi info@lg.lv.

Dabasgāzes padeves atslēgšanu nodrošina sadales sistēmas operators Gaso (vairāk informācijas šeit). Visērtāk Gaso pieteikt atslēgumu ir sūtot SMS uz numuru 155 ar tekstu «ATSL atstarpe objekta tirgus numurs». Objekta tirgus numuru Jūs varat uzzināt klientu portālā vai Gaso klientu portālā.

Kas ir Gaso?

AS «Gaso» ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Gaso nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību.

Kā es varu noteikt savu plānoto dabasgāzes patēriņu?

Apkurei vidējo dabasgāzes patēriņu aprēķina, ņemot vērā ēkas siltināšanas pakāpi, apkures katla tipu un kopējo cilvēku skaitu vienā mājsaimniecībā. Ja dabasgāze tiek izmantota ēdiena pagatavošanai ģimenei, tad dabasgāzes patēriņš mēnesī vidēji būs 4 m³. Vidējais dabasgāzes patēriņš var atšķirties atkarībā no lietošanas veida. Zemāk piedāvājam sadales sistēmas operatora aprēķinātos vidējos dabasgāzes patēriņus atkarībā no dabasgāzes lietošanas mērķa:

Ēdiena gatavošana (gāzes plīts) ~ 4 m3

Ūdens uzsildīšana (boileris) ~ 20 m3

Apkure:
līdz 50 m2 ~ 71 m3
līdz 80 m2 ~ 100 m3
līdz 100 m2 ~ 125 m3
līdz 120 m2 ~ 142 m3
līdz 150 m2 ~ 167 m3
līdz 200 m2 ~ 225 m3
līdz 250 m2 ~ 267 m3

Norēķini (14)

Kādi ir norēķinu veidi?

Piedāvājam divas norēķinu iespējas:

1. Izlīdzinātais maksājumsar šo norēķinu veidu ir vieglāka izdevumu prognozēšana un lielāka drošības sajūta, jo jūs zināsiet, cik Jums būs jāmaksā nākamajos 12 mēnešos. Izlīdzinātā maksājuma summa tiek aprēķināta atbilstoši Jūsu vidējam dabasgāzes patēriņam un skaitītāja atļautajai slodzei. Ar izlīdzināto maksājumu Jūs kopumā samaksāsiet tikpat, cik patērēsiet, jo perioda beigās Jums būs jāiesniedz skaitītāja rādījums. Atbilstoši faktiskajam patēriņam tiek veikts pārrēķins un tiek aprēķināta pārmaksa vai nesamaksātā summa.

2. Rēķins – ar šo norēķinu veidu Jūs katru mēnesi maksāsiet tieši tik, cik šajā mēnesī patērējāt, tāpēc skaitītāja rādījumi būs jāiesniedz katru mēnesi (par skaitītāju rādījumu iesniegšanu).

Kāds man ir piemērotākais norēķina veids?

Izlīdzinātais maksājums ir labākā izvēle, ja vēlaties katru mēnesi maksāt vienādu, iepriekš zināmu summu un nevēlaties katru mēnesi iesniegt skaitītāja rādījumus. Ar izlīdzināto maksājumu ir vieglāka izdevumu prognozēšana un lielāka drošības sajūta. Izlīdzinātā maksājuma summa tiek aprēķināta individuāli, atbilstoši Jūsu vidējam dabasgāzes patēriņam un skaitītāja atļautajai slodzei. Ar izlīdzināto maksājumu Jūs kopumā samaksāsiet tikpat, cik patērēsiet, jo perioda beigās Jums būs jāiesniedz skaitītāja rādījums. Atbilstoši faktiskajam patēriņam tiek veikts pārrēķins un tiek aprēķināta pārmaksa vai nesamaksātā summa.

Rēķins ir labākā izvēle, ja vēlaties katru mēnesi maksāt, tieši tik, cik konkrēti šajā mēnesī patērējāt. Šim norēķinu veidam ir raksturīgs svārstīgums ikmēneša maksājumos, tāpēc, ja dabasgāzi lietojat apkurei, rūpīgi izvērtējiet maksāšanas iespējas, pirms izvēlaties šo norēķinu veidu. Rēķins par dabasgāzi ziemas mēnešos patēriņa pieauguma dēļ var būt krietni lielāks par rēķiniem vasarā. Izvēloties šo norēķinu veidu, Jums būs pienākums katru mēnesi nodot skaitītāja rādījumu no kārtējā mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai.

Kā uzzināt, cik man ir jāmaksā?

Informācija par veicamo maksājumu ir pieejama klientu portāla sadaļā Rēķini.

Papildus informāciju par maksājuma apmēru nosūtīsim arī uz Jūsu e-pastu vai pa pastu, atkarībā no norēķinu veida:

Izlīdzinātais maksājums, pārskatu par patērēto dabasgāzi reizi gadā nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi, vai pa pastu bez maksas. Šajā pārskatā tiks norādīta ik mēnesi maksājamā summa, kuru Jūs varat apmaksāt katru mēnesi līdz 20. datumam vai arī veikt priekšapmaksu par vairākiem mēnešiem kopā.

Rēķins, katru mēnesi rēķinu nosūtīsim arī uz Jūsu norādīto e-pasta adresi bez maksas (pa pastu maksa ir 1 EUR).

Kā es varu samaksāt citas personas vietā?

Jūs varat veikt maksājumu citas personas (klienta) vietā, norādot tikai īpašuma (objekta) adresi.

Veikt maksājumu

Lai veiktu maksājumu, nav nepieciešama autorizācija klientu portālā un maksājumu iespējams veikt gan izmantojot maksājumu kartes (Mastercard, Visa), gan populārākās internetbankas Latvijā (Swedbank, SEB, Citadele, Luminor/DNB).

Maksājumu var veikt tikai par tādu īpašumu (objektu), kuram ir aktīvs dabasgāzes tirdzniecības līgums. Ja līgums ir pārtraukts un Jums jāveic noslēguma rēķina apmaksa, aicinām to darīt klientu portālā.

Kā veidojas dabasgāzes cena?

Dabasgāzes cena ietver ne tikai cenu par pašu dabasgāzi kā preci, bet arī tirdzniecības, uzglabāšanas un pārvades jaudas pakalpojumus. Dabasgāzes cenu mājsaimniecībām regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Jāņem vērā, ka dabasgāzes cena ir tikai viena no piecām komponentēm, kuras veido kopējo maksājumu par dabasgāzi.

Vairāk par pārējām cenas komponentēm.

Kur es varu veikt maksājumus?

Visātrāk un ērtāk maksājumus varat veikt klientu portālā. Tāpat maksājumus varat veikt jebkurā bankā, t.sk. internetbankā, vai banku filiālēs un Latvijas pasta nodaļās. Lūdzam ņemt vērā, ka banku filiāles un Latvijas pasts piemēros Jums maksu par pakalpojumu (naudas pārskaitījums) saskaņā ar to noteikto cenrādi.

Jaunums! Jūs varat apmaksāt savu vai cita klienta rēķinu, norādot tikai objekta adresi. Lai veiktu maksājumu, nav nepieciešama autorizācija klientu portālā un maksājumu iespējams veikt gan izmantojot maksājumu kartes (Mastercard, Visa), gan populārākās bankas Latvijā (Swedbank, SEB, Citadele, Luminor/DNB).

Maksājumu var veikt tikai par tādu objektu, kuram ir aktīvs dabasgāzes tirdzniecības līgums. Ja līgums ir pārtraukts un Jums jāveic noslēguma rēķina apmaksa, aicinām to darīt klientu portālā.

Mūsu maksājuma rekvizīti

Kas man jānorāda maksājumā?

Maksājuma mērķī lūdzam norādīt precīzu abonenta vai līguma numuru. Kļūdas gadījumā Jūsu maksājuma apstrāde var aizņemt vairāk laika.

Kā es varu veikt maksājumu pastā?

Veicot maksājumu Latvijas Pasta nodaļā, aicinām izmantot dabasgāzes pārskatā norādīto svītru kodu. Lūdzam ņemt vērā, ka Latvijas Pasts piemēros Jums maksu par pakalpojumu (naudas pārskaitījums) saskaņā ar tā noteikto cenrādi.

Ko man darīt, ja pārskatā ir norādīta pārmaksa?

Jūsu pārmaksa tiks izmantota kā avansa maksājums par nākamajā mēnesī patērēto dabasgāzi. Jums nav jāveic maksājumi, kamēr tos nosedz pārmaksātā summa.

Ko man darīt, ja pārtraucot līgumu, ir pārmaksa?

Pārtraucot līgumu, Jums ir iespēja pārmaksu pārcelt uz citu Jūsu norādīto īpašumu (objektu) vai atgūt to norēķinu kontā. Pārmaksas pārcelšanai lūdzam aizpildīt pieteikuma formu.

Esmu veicis avansa maksājumu uz veco līgumu, tagad esmu noslēdzis jaunu līgumu, kas notiks ar manu avansa maksājumu?

Jūsu avansa maksājums (pārmaksa) tiks pārcelts uz jauno līgumu – citu Jūsu norādīto īpašumu (objektu).

Ko darīt, ja man ir parāds un es pašlaik nevaru samaksāt?

Mums ir svarīga katra klienta finansiālā labsajūta, tādēļ risinājumus meklēsim kopā. Aicinām nevilcinoties sazināties ar mums, nosūtot mums ziņojumu no klientu portāla mans.lg.lv vai pa tālruni +371 67869866, vai nosūtot informāciju uz e-pasta adresi info@lg.lv

Cik ilgi tiek izskatīts iesniegums par parāda pakāpenisku samaksu?

Mēs katru gadījumu izskatām individuāli, tādēļ atbildes sniegšanas termiņš ir atkarīgs gan no parāda summas, gan pakāpeniskās samaksas termiņa, gan arī no Jūsu iepriekšējo maksājumu veikšanas disciplīnas. Mēs centīsimies Jums atbildi sniegt pēc iespējas ātrāk.

Es šobrīd nelietoju dabasgāzi, bet kāpēc man ir jāmaksā?

Katrs dabasgāzes lietotājs ne tikai patērē dabasgāzi, bet neizbēgami izmanto arī infrastruktūru. Lielāko daļu no sadales sistēmas pakalpojuma izmaksām veido dabasgāzes piegādei nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, kas nav atkarīgas no dabasgāzes patēriņa. Kā skaidro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, lai uzturētu infrastruktūru atbilstošā tehniskā stāvoklī un nodrošinātu citas sadales sistēmas funkcionēšanai nepieciešamās darbības, tika mainīta tarifu struktūra, nosakot arī fiksēto tarifa daļu. Pretējā gadījumā veidotos situācija, kurā lietotāji, kas dabasgāzi faktiski nelieto vai lieto niecīgā apmērā, nepiedalītos infrastruktūras izmaksu segšanā, bet tiem jebkurā laikā būtu iespēja lietot dabasgāzi. Savukārt nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana šādu lietotāju vajadzībām būtu jānodrošina par līdzekļiem, kas saņemti no citiem lietotājiem. Detalizētāka informācija: https://www.gaso.lv/sadales-tarifs-no-01012020

Patēriņš un skaitītāju rādījumi (6)

Kad man ir jāziņo skaitītāja rādījumi?

Skaitītāja rādījumu ziņošanas laiks atkarīgs no norēķinu veida. Klientiem ar izlīdzināto maksājumu skaitītāja rādījumi jāziņo 3 reizes gadā: uz tarifu maiņu 30. jūnijā un 31. decembrī, un pārskata perioda beigās. Pārskata perioda datums katram klientam ir individuāls.

Klientiem, kuri katru mēnesi saņem rēķinu, gāzes skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi, sākot ar mēneša 27. datumu līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai.

Kur es varu iesniegt skaitītāja rādījumus?

Visātrāk un ērtāk skaitītāja rādījums varat iesniegt klientu portālā Tāpat skaitītāja rādījumus varat iesniegt sadales sistēmas operatoram Gaso .

Kā pareizi nolasīt skaitītāja rādījumus?

Skaitītāja rādījumi jānolasa veselos skaitļos, visas melnās skaitļu zīmes pirms komata.

Esmu iesniedzis kļūdainu skaitītāja rādījumu, kā es varu to izlabot?

Skaitītāju rādījumu pieņemšanu un apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators Gaso. Skaitītāja rādījumus varat izlabot, sazinoties ar sadales sistēmas operatoru Gaso.

Esmu aizmirsis iesniegt skaitītāja rādījumus, kas tagad notiks?

Sadales sistēmas operators Gaso noteiks skaitītāja rādījumu aprēķina (prognozes) ceļā, balstoties uz Jūsu vēsturisko dabasgāzes patēriņu. Tādēļ, mainoties Jūsu paradumiem vai laikapstākļiem (apkure), var rasties starpība starp Gaso prognozēto un Jūsu faktisko patēriņu.

Kas ir kWh?

Mēraparātu rādījumi ir jāiesniedz kubikmetros (m³), savukārt norēķini notiek pēc dabasgāzes patēriņa kilovatstundās (kWh). Pārrēķins no m³ uz kWh notiek, izmantojot formulu:

dabasgāzes apjoms (m³) × siltumspēja = dabasgāzes apjoms (kWh)

Siltumspēja ir siltuma daudzums, kādu var iegūt, pilnīgi sadedzinot vienu kubikmetru gāzes. Dabasgāzes daudzums vienā kubikmetrā var būt dažāds. Tas ir atkarīgs gan no dabasgāzes temperatūras, gan no spiediena, tāpēc visā Latvijas teritorijā ir izvietotas speciālas ierīces – hromatogrāfi, kas mēra siltumspēju katrā zonā.

Reģistrēšanās klientu portālā mans.lg.lv un tā lietošana (4)

Kas var reģistrēties Latvijas Gāze klientu portālā?

Reģistrāciju Latvijas Gāze klientu portālā mans.lg.lv var veikt persona, kura ar mums ir noslēgusi dabasgāzes piegādes/ tirdzniecības līgumu. Lai reģistrētos klientu portālā, spiediet Reģistrēties un autorizējieties ar internetbanku vai e-parakstu.

Gribu reģistrēties portālā, bet man nav internetbankas.

Aicinām sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni (+371) 67869866 vai e-pastu info@lg.lv, kas Jums individuāli labprāt palīdzēs.

Esmu nerezidents, bet gribu veikt reģistrāciju portālā.

Aicinām sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni (+371) 67869866 vai e-pastu info@lg.lv, kas Jums individuāli labprāt palīdzēs.

Kā es varu pievienot portālam papildu lietotājus?

Ja vēlaties piešķirt tiesības citai personai izmantot Jūsu profilu klientu portālā, to var izdarīt ielogojoties mans.lg.lv sadaļā «Lietotāji», «Pievienot lietotāju». Jūs varat izvēlēties, kādas tiesības šai personai vēlaties piešķirt – tikai rēķinu apskatei vai arī skaitītāja rādījumu ziņošanai.