Līgumi (11)

Kā es varu noslēgt līgumu?

Līgumu visērtāk noslēgt tiešsaistē, iesniedzot pieteikumu.

Mēs izskatīsim Jūsu pieteikumu un uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim autorizācijas kodu, lai Jūs, atkārtoti autorizējoties ar internetbanku vai e-parakstu, varētu apstiprināt sagatavoto līguma projektu.

Ja Jums nav pieejama internetbanka vai e-paraksts, līgumu varat noslēgt, aizpildot pieteikumu līguma noslēgšanai un atsūtot to mums uz e-pasta adresi info@lg.lv, vai, zvanot pa tālruni 67869866, Jūsu vārdā pieteikumu telefoniski aizpildīs mūsu klientu apkalpošanas speciālists. Šajā gadījumā līgumu parakstīšanai nosūtīsim Jums uz e-pastu vai pa pastu. Līgumu Jūs varat parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, vai arī atsūtīt mums pa pastu Jūsu parakstītos eksemplārus.

Kā es varu noslēgt līgumu tiešsaistē?
 1. Sadaļā «Mājoklim» izvēlaties «Noslēgt līgumu»;
 2. Autorizējaties ar internetbanku vai ar e-parakstu;
 3. Izvēlaties vienu no pieteikuma formām atkarībā no tā vai īpašumā (objektā) ir vai nav dabasgāzes skaitītājs;
 4. Pēc pieteikuma aizpildīšanas, nospiediet «Iesniegt»;
 5. Mēs izskatīsim Jūsu pieteikumu un uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim autorizācijas kodu, lai Jūs, atkārtoti autorizējoties ar internetbanku vai e-parakstu, varētu apstiprināt noslēgto līgumu.
Kādi dokumenti nepieciešami līguma noslēgšanai?

Nepieciešams aizpildīt un iesniegt pieteikumu tiešsaistē vai aizpildīt pieteikumu līguma noslēgšanai, norādot īpašuma (objekta) lietošanas pamatojumu un atsūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv.

Ja Jūs līgumu vēlaties slēgt citas personas (pilnvaras devēja) vārdā, lūdzam pievienot pilnvaras kopiju.

Ja Jūs īrējat vai nomājat īpašumu (objektu), lūdzam pievienot īpašnieka piekrišanu līguma noslēgšanai vai citu dokumentu, piemēram, īres vai nomas līgumu, kurā redzamas īpašnieka piešķirtās tiesības Jums noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu attiecīgajā īpašumā (objektā).

Ja īpašumā (objektā) nav dabasgāzes pieslēgums, pirms līguma slēgšanas, lūdzam sazināties ar sadales sistēmas operatoru Gaso.

Kā es varu noteikt savu plānoto dabasgāzes patēriņu?

Apkurei vidējo dabasgāzes patēriņu aprēķina, ņemot vērā ēkas siltināšanas pakāpi, apkures katla tipu un kopējo cilvēku skaitu vienā mājsaimniecībā. Ja dabasgāze tiek izmantota ēdiena pagatavošanai ģimenei, tad dabasgāzes patēriņš mēnesī vidēji būs 4 m³. Vidējais dabasgāzes patēriņš var atšķirties atkarībā no lietošanas veida. Zemāk piedāvājam sadales sistēmas operatora aprēķinātos vidējos dabasgāzes patēriņus atkarībā no dabasgāzes lietošanas mērķa:

Ēdiena gatavošana (gāzes plīts) ~ 4 m³

Ūdens uzsildīšana (boileris) ~ 20 m³

Apkure:
līdz 50 m² ~ 71 m ³
līdz 80 m² ~ 100 m³
līdz 100 m² ~ 125 m³
līdz 120 m²~ 142 m³
līdz 150 m² ~ 167 m³
līdz 200 m² ~ 225 m³
līdz 250 m² ~ 267 m³

Kas ir Gaso?

AS «Gaso» ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Gaso nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību.

Kur un kā es varu izlabot savus datus (uzvārda maiņa)?

Izlabot savus datus varat, nosūtot mums ziņojumu no klientu portāla, sazinoties ar mums pa tālruni 67869866, vai, atsūtot mums informāciju uz e-pasta adresi info@lg.lv.

Kur es varu nomainīt savu kontaktinformāciju (tālruni, e-pastu)?

Kontaktinformāciju Jūs varat nomainīt klientu portālā sadaļā «Profils» vai to varam izdarīt mēs, ja uzrakstīsiet mums ziņojumu no klientu portāla, vai sazināsieties ar mums pa tālruni 67869866, vai e-pastu info@lg.lv.

Kā es varu pārtraukt/ izbeigt līgumu?

Ja Jūs maināt savu dzīvesvietu un īpašumu (objektu) turpmāk lietos cita persona vai, ja Jūs vēlaties izbeigt līgumu, jo īpašumā (objektā) tiks atslēgta dabasgāzes padeve, lūdzam mums atsūtīt aizpildītu pieteikumu līguma izbeigšanai uz e-pasta adresi info@lg.lv.

Dabasgāzes padeves atslēgšanu nodrošina sadales sistēmas operators Gaso (vairāk informācijas šeit). Visērtāk Gaso pieteikt atslēgumu ir sūtot SMS uz numuru 155 ar tekstu «ATSL atstarpe objekta tirgus numurs». Objekta tirgus numuru Jūs varat uzzināt klientu portālā vai Gaso klientu portālā.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām dabasgāzes patēriņš m³ ir jāizsaka kWh. Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, sadales sistēmas operatoram pēdējais gazificētā objekta patēriņš m³ ir jāreizina ar attiecīgā mēneša vidējo svērto gāzes augstāko siltumspēju siltumspējas zonā, ko iespējams izdarīt mēnesim beidzoties. Norēķinu dokumentu varēsiet saņemt pēc patēriņa m³ izteikšanas kWh. Tas ir nākamajā mēnesī pēc līguma vai dabasgāzes piegādes pārtraukšanas.

Kā es varu nomainīt tirgotāju?

Ja šobrīd dabasgāzi iegādājieties no cita tirgotāja, bet vēlaties līgumu noslēgt ar Latvijas Gāze, lūdzam aizpildīt pieteikumu tiešsaistē vai pieteikumu līguma noslēgšanai atsūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv vai, zvanot pa tālruni 67869866, pieteikumu telefoniski Jūsu vārdā aizpildīs mūsu klientu apkalpošanas speciālists.

Ja līgumu noslēgsiet līdz mēneša 15. datumam, līgums stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. dienas. Savukārt, ja līgumu noslēgsiet no 16. datuma, līgums stāsies spēkā ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

Ko man darīt, ja pārtraucot līgumu, ir pārmaksa?

Pārtraucot līgumu, Jums ir iespēja pārmaksu pārcelt uz citu abonenta numuru. Pārmaksas pārcelšanai lūdzam aizpildīt un atsūtīt mums pārmaksas pieteikumu klientu portālā mans.lg.lv vai uz e-pasta adresi info@lg.lv.

Ja īpašumam mainās īpašnieks vai īrnieks un, ja Jums ir izveidojusies pārmaksa, un Jūs nepārslēgsiet līgumu ar Latvijas Gāzi citā adresē, lūdzam aizpildīt un atsūtīt mums pieteikumu līguma izbeigšanai, norādot visu informāciju pārmaksas izmaksas pārskaitījumam uz norēķinu kontu. Ja pārmaksātā summa ir lielāka par 20 EUR, lūdzam pieteikumu līguma izbeigšanai sūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv ar drošu elektronisko parakstu vai pa pastu, adresējot AS "Latvijas Gāze" Klientu apkalpošanas centram, Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009.

Esmu veicis avansa maksājumu uz veco līgumu, tagad esmu noslēdzis jaunu līgumu, kas notiks ar manu avansa maksājumu?

Jūsu avansa maksājums (pārmaksa) tiks pārcelts uz jauno līgumu – citu Jūsu abonenta numuru.

Norēķini (15)

Kā uzzināt, cik man ir jāmaksā?

Informācija par veicamo maksājumu ir pieejama klientu portāla sadaļā Rēķini.

Papildus informāciju par maksājuma apmēru nosūtīsim arī uz Jūsu e-pastu vai pa pastu, atkarībā no norēķinu veida:

Izlīdzinātais maksājums, pārskatu par patērēto dabasgāzi reizi gadā nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi, vai pa pastu bez maksas. Šajā pārskatā tiks norādīta ik mēnesi maksājamā summa, kuru Jūs varat apmaksāt katru mēnesi līdz 20. datumam vai arī veikt priekšapmaksu par vairākiem mēnešiem kopā.

Rēķins, katru mēnesi rēķinu nosūtīsim arī uz Jūsu norādīto e-pasta adresi bez maksas (pa pastu maksa ir 1 EUR).

Kur es varu veikt maksājumus?

Visātrāk un ērtāk maksājumus varat veikt klientu portālā. Tāpat maksājumus varat veikt jebkurā bankā, t.sk. internetbankā, vai banku filiālēs un Latvijas pasta nodaļās. Lūdzam ņemt vērā, ka banku filiāles un Latvijas pasts piemēros Jums maksu par pakalpojumu (naudas pārskaitījums) saskaņā ar to noteikto cenrādi.

Jaunums! Jūs varat apmaksāt savu vai cita klienta rēķinu, norādot tikai objekta adresi. Lai veiktu maksājumu, nav nepieciešama autorizācija klientu portālā un maksājumu iespējams veikt gan izmantojot maksājumu kartes (Mastercard, Visa), gan populārākās bankas Latvijā (Swedbank, SEB, Citadele, Luminor/DNB).

Maksājumu var veikt tikai par tādu objektu, kuram ir aktīvs dabasgāzes tirdzniecības līgums. Ja līgums ir pārtraukts un Jums jāveic noslēguma rēķina apmaksa, aicinām to darīt klientu portālā.

Mūsu maksājuma rekvizīti

Kas man jānorāda maksājumā?

Maksājuma mērķī lūdzam norādīt precīzu abonenta vai līguma numuru. Kļūdas gadījumā Jūsu maksājuma apstrāde var aizņemt vairāk laika.

Kā es varu samaksāt citas personas vietā?

Jūs varat veikt maksājumu citas personas (klienta) vietā, norādot tikai īpašuma (objekta) adresi.

Veikt maksājumu

Lai veiktu maksājumu, nav nepieciešama autorizācija klientu portālā un maksājumu iespējams veikt gan izmantojot maksājumu kartes (Mastercard, Visa), gan populārākās internetbankas Latvijā (Swedbank, SEB, Citadele, Luminor/DNB).

Maksājumu var veikt tikai par tādu īpašumu (objektu), kuram ir aktīvs dabasgāzes tirdzniecības līgums. Ja līgums ir pārtraukts un Jums jāveic noslēguma rēķina apmaksa, aicinām to darīt klientu portālā.

Kā es varu veikt maksājumu pastā?

Lai veiktu maksājumu Latvijas pasta nodaļā, Jums jāuzrāda dabasgāzes pārskatā iekļautais svītrkods. Šis svītrkods darbosies visu pārskata periodu un ir lietojams atkārtoti (katru reizi, kad veicat maksājumu par dabasgāzi). Lūdzam ņemt vērā, ka Latvijas pasts piemēros Jums maksu par pakalpojumu saskaņā ar tā noteiktajiem tarifiem.

Lai ietaupītu laiku un līdzekļus, Jums ir iespēja noformēt Regulāro maksājumu, bez papildus izmaksām atverot Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu. Regulārais maksājums ir drošs, ērts un dabai saudzīgs pakalpojums. Pieslēdzot Regulāro maksājumu, Jums nebūs jāierodas pasta nodaļā, jo maksājums par dabasgāzi tiks veikts automātiski, turklāt par zemāku komisijas maksu.

Vairāk par PNS konta priekšrocībām un iespējām:
https://www.pasts.lv/lv/privat...

Kādi ir norēķinu veidi?

Piedāvājam divas norēķinu iespējas:

1. Izlīdzinātais maksājumsar šo norēķinu veidu ir vieglāka izdevumu prognozēšana un lielāka drošības sajūta, jo jūs zināsiet, cik Jums būs jāmaksā nākamajos 12 mēnešos. Izlīdzinātā maksājuma summa tiek aprēķināta atbilstoši Jūsu vidējam dabasgāzes patēriņam un skaitītāja atļautajai slodzei. Ar izlīdzināto maksājumu Jūs kopumā samaksāsiet tikpat, cik patērēsiet. Skaitītāja rādījumi jāiesniedz atkarībā no patērētā dabasgāzes apjoma gadā: 1 x gadā uz pārskata perioda beigām, ja dabasgāzes gada patēriņš ir, līdz 250 m3 (līdz 2 635 kWh) un dabasgāzi izmantojat ēdiena gatavošanai); 3 x gadā uz pārskata perioda beigām un tarifu maiņu: uz 30. jūniju un 31. decembri, ja dabasgāzes gada patēriņš ir, virs 250 m3 (virs 2 635 kWh) un dabasgāzi izmantojat ūdens uzsildīšanai vai apkurei).

  2. Rēķins – ar šo norēķinu veidu Jūs katru mēnesi maksāsiet tieši tik, cik šajā mēnesī patērējāt, tāpēc skaitītāja rādījumi būs jāiesniedz katru mēnesi (par skaitītāju rādījumu iesniegšanu).

  Kāds man ir piemērotākais norēķina veids?

  Izlīdzinātais maksājums ir labākā izvēle, ja vēlaties katru mēnesi maksāt vienādu, iepriekš zināmu summu un nevēlaties katru mēnesi iesniegt skaitītāja rādījumus. Ar izlīdzināto maksājumu ir vieglāka izdevumu prognozēšana un lielāka drošības sajūta. Izlīdzinātā maksājuma summa tiek aprēķināta individuāli, atbilstoši Jūsu vidējam dabasgāzes patēriņam un skaitītāja atļautajai slodzei. Ar izlīdzināto maksājumu Jūs kopumā samaksāsiet tikpat, cik patērēsiet. Skaitītāja rādījumi jāiesniedz atkarībā no patērētā dabasgāzes apjoma gadā: 1 x gadā uz pārskata perioda beigām, ja dabasgāzes gada patēriņš ir, līdz 250 m3 (līdz 2 635 kWh) un dabasgāzi izmantojat ēdiena gatavošanai; 3 x gadā uz pārskata perioda beigām un tarifu maiņu: uz 30. jūniju un 31. decembri, ja dabasgāzes gada patēriņš ir, virs 250 m3 (virs 2 635 kWh), un dabasgāzi izmantojat ūdens uzsildīšanai vai apkurei).

  Rēķins ir labākā izvēle, ja vēlaties katru mēnesi maksāt, tieši tik, cik konkrēti šajā mēnesī patērējāt. Šim norēķinu veidam ir raksturīgs svārstīgums ikmēneša maksājumos, tāpēc, ja dabasgāzi lietojat apkurei, rūpīgi izvērtējiet maksāšanas iespējas, pirms izvēlaties šo norēķinu veidu. Rēķins par dabasgāzi ziemas mēnešos patēriņa pieauguma dēļ var būt krietni lielāks par rēķiniem vasarā. Izvēloties šo norēķinu veidu, Jums būs pienākums katru mēnesi nodot skaitītāja rādījumu no kārtējā mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai.

  Kā veidojas dabasgāzes cena?

  Dabasgāzes cena ietver ne tikai cenu par pašu dabasgāzi kā preci, bet arī tirdzniecības, uzglabāšanas un pārvades jaudas pakalpojumus. Dabasgāzes cenu mājsaimniecībām regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

  Jāņem vērā, ka dabasgāzes cena ir tikai viena no piecām komponentēm, kuras veido kopējo maksājumu par dabasgāzi.

  Vairāk par pārējām cenas komponentēm.

  Kā rīkoties, ja izveidojusies pārmaksa?

  Pārmaksas gadījumā tā tiek novirzīta uz nākamo norēķinu perioda maksājumu un nākamajā maksājuma dokumentā summa samaksai tiks norādīta, ņemot vērā pārmaksu. Jums nav jāveic maksājumi, kamēr tos nosedz pārmaksātā summa.

  Ja Jūs vēlaties pārcelt pārmaksu uz citu abonenta numuru, lūdzam aizpildīt un atsūtīt mums pārmaksas pieteikumu izmantojot klientu portālā mans.lg.lv vai uz e-pasta adresi info@lg.lv.

  Ja īpašumam mainās īpašnieks vai īrnieks un, ja Jums ir izveidojusies pārmaksa, un Jūs nepārslēgsiet līgumu ar Latvijas Gāzi citā adresē, lūdzam aizpildīt un atsūtīt mums pieteikumu līguma izbeigšanai, norādot visu informāciju pārmaksas izmaksas pārskaitījumam uz norēķinu kontu. Ja pārmaksātā summa ir lielāka par 20 EUR, lūdzam pieteikumu līguma izbeigšanai sūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv ar drošu elektronisko parakstu vai pa pastu, adresējot AS "Latvijas Gāze" Klientu apkalpošanas centram, Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009.

  Ko darīt, ja esmu veicis kļūdainu maksājumu?

  Ja esat veicis kļūdainu maksājumu, lūdzam aizpildīt un atsūtīt mums Pieteikumu kļūdaina maksājuma atmaksai uz e-pasta adresi info@lg.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai pa pastu, adresējot AS "Latvijas Gāze" Klientu apkalpošanas centram, Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009.

  Ko man darīt, ja pārtraucot līgumu, ir pārmaksa?

  Pārtraucot līgumu, Jums ir iespēja pārmaksu pārcelt uz citu Jūsu norādīto īpašumu (objektu) vai atgūt to norēķinu kontā. Pārmaksas pārcelšanai lūdzam aizpildīt pieteikuma formu.

  Esmu veicis avansa maksājumu uz veco līgumu, tagad esmu noslēdzis jaunu līgumu, kas notiks ar manu avansa maksājumu?

  Jūsu avansa maksājums (pārmaksa) tiks pārcelts uz jauno līgumu – citu Jūsu norādīto īpašumu (objektu).

  Ko darīt, ja man ir parāds un es pašlaik nevaru samaksāt?

  Mums ir svarīga katra klienta finansiālā labsajūta, tādēļ risinājumus meklēsim kopā. Aicinām nevilcinoties sazināties ar mums, nosūtot mums ziņojumu no klientu portālā vai pa tālruni +371 67869866, vai nosūtot informāciju uz e-pasta adresi info@lg.lv

  Cik ilgi tiek izskatīts iesniegums par parāda pakāpenisku samaksu?

  Mēs katru gadījumu izskatām individuāli, tādēļ atbildes sniegšanas termiņš ir atkarīgs gan no parāda summas, gan pakāpeniskās samaksas termiņa, gan arī no Jūsu iepriekšējo maksājumu veikšanas disciplīnas. Mēs centīsimies Jums atbildi sniegt pēc iespējas ātrāk.

  Es šobrīd nelietoju dabasgāzi, bet kāpēc man ir jāmaksā?

  Katrs dabasgāzes lietotājs ne tikai patērē dabasgāzi, bet neizbēgami izmanto arī infrastruktūru. Lielāko daļu no sadales sistēmas pakalpojuma izmaksām veido dabasgāzes piegādei nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, kas nav atkarīgas no dabasgāzes patēriņa. Kā skaidro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, lai uzturētu infrastruktūru atbilstošā tehniskā stāvoklī un nodrošinātu citas sadales sistēmas funkcionēšanai nepieciešamās darbības, tika mainīta tarifu struktūra, nosakot arī fiksēto tarifa daļu. Pretējā gadījumā veidotos situācija, kurā lietotāji, kas dabasgāzi faktiski nelieto vai lieto niecīgā apmērā, nepiedalītos infrastruktūras izmaksu segšanā, bet tiem jebkurā laikā būtu iespēja lietot dabasgāzi. Savukārt nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana šādu lietotāju vajadzībām būtu jānodrošina par līdzekļiem, kas saņemti no citiem lietotājiem. Detalizētāka informācija: https://www.gaso.lv/sadales-tarifs-no-01012020

  Patēriņš un skaitītāju rādījumi (6)

  Kad man ir jāziņo skaitītāja rādījumi?

  Rādījumu ziņošanas biežums atkarīgs no norēķinu veida:

  • Rēķins - rādījumi jāziņo katru mēnesi; Klientiem, kuri katru mēnesi saņem rēķinu, gāzes skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi, sākot ar mēneša 27. datumu līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai.
  • Izlīdzinātais maksājums:
   1 x gadā
   uz pārskata perioda beigām, ja dabasgāzes gada patēriņš ir līdz 250 m3 (līdz 2 635 kWh) un dabasgāzi izmantojat ēdiena gatavošanai;
   3 x gadā uz pārskata perioda beigām un tarifu maiņu: uz 30. jūniju un 31. decembri, ja dabasgāzes gada patēriņš ir virs 250 m3 (virs 2 635 kWh) un dabasgāzi izmantojat ūdens uzsildīšanai vai apkurei. Precīzākai dabasgāzes uzskaitei Jūs varat rādījumus ziņot katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai (ieskaitot).

  Kur es varu iesniegt skaitītāja rādījumus?

  Iesniegt skaitītāju rādījumus iespējams 2 veidos:

  • Klientu portālā
  • Sūtot īsziņu uz 155 formātā:
   RAD A00000000 Rādījums

   A00000000
   vietā ievadiet Jūsu objekta tirgus numuru (atrodams klientu portālā un norēķinu dokumentos)
   Rādījums
   vietā ievadiet skaitītāja rādījumu veselos kubikmetros
  Kā pareizi nolasīt skaitītāja rādījumus?

  Skaitītāja rādījumi jānolasa veselos skaitļos, visas melnās skaitļu zīmes pirms komata.

  Esmu iesniedzis kļūdainu skaitītāja rādījumu, kā es varu to izlabot?

  Skaitītāju rādījumu pieņemšanu un apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators Gaso. Skaitītāja rādījumus varat izlabot, sazinoties ar sadales sistēmas operatoru Gaso.

  Esmu aizmirsis iesniegt skaitītāja rādījumus, kas tagad notiks?

  Sadales sistēmas operators Gaso noteiks skaitītāja rādījumu aprēķina (prognozes) ceļā, balstoties uz Jūsu vēsturisko dabasgāzes patēriņu.

  Rēķinu izrakstīsim pēc Gaso informācijas par patēriņu Jūsu objektā. Šādā gadījumā aicinām faktisko rādījumu nodot nākamajā mēnesī, lai saņemtu rēķinu atbilstoši Jūsu patēriņam.

  Ja Jūs norēķinaties pēc Izlīdzināto maksājuma principa un aizmirsāt iesniegt skaitītāja rādījumu, aicinām to iesniegt portālā rādījumu nodošanas laikā no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai. Rādījumus varat ziņot katru mēnesi – jo biežāk ziņosiet, jo precīzāka būs dabasgāzes uzskaite.

  Kas ir kWh?

  Kilovatstundas jeb kWh ir enerģijas mērvienība.

  Mēraparātu rādījumi ir jāiesniedz kubikmetros (m³), savukārt norēķini notiek pēc dabasgāzes patēriņa kilovatstundās (kWh). Pārrēķins no m³ uz kWh notiek, izmantojot formulu:

  dabasgāzes apjoms (m³) × siltumspēja = dabasgāzes apjoms (kWh)

  Siltumspēja ir siltuma daudzums, kādu var iegūt, pilnīgi sadedzinot vienu kubikmetru gāzes. Dabasgāzes daudzums vienā kubikmetrā var būt dažāds. Tas ir atkarīgs gan no dabasgāzes temperatūras, gan no spiediena, tāpēc visā Latvijas teritorijā ir izvietotas speciālas ierīces – hromatogrāfi, kas mēra siltumspēju katrā zonā.

  Reģistrēšanās klientu portālā mans.lg.lv un tā lietošana (4)

  Kas var reģistrēties Latvijas Gāze klientu portālā?

  Reģistrēties klientu portālā var:

  1. persona, kura ar mums ir noslēgusi līgumu - līgumslēdzējs
  2. persona, kuru līgumslēdzējs ir pievienojis kā papildu lietotāju savam portāla profilam
  3. līgumslēdzēja pilnvarotā persona

  Līgumslēdzējs reģistrēties var ar e-pastu, ar internetbanku vai ar eParakstu. Pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas, uz norādīto e-pastu līgumslēdzējs saņems apstiprināšanas saiti. Lai pabeigtu reģistrāciju, lūdzam to aktivizēt. Reģistrācijas process ir pabeigts. Lai pieslēgtos klientu portālam, jāautorizējas ar internetbanku, eParakstu vai e-pastu un paroli. Laipni lūdzam jaunajā klientu portālā!

  Personai, kuru līgumslēdzējs ir pievienojis kā papildu lietotāju savam portāla profilam jānospiež uz e-pastā saņemto aktivizācijas saiti, atvērsies klientu portāla logs, kurā jāievada parole. Lai pabeigtu papildu lietotāja reģistrāciju, lūdzam veikt autentifikāciju ar internetbanku vai eParakstu, kā arī aizpildīt kontaktinformācijas formu. Reģistrācija ir pabeigta, laipni lūgti klientu portālā!

  Līgumslēdzēja pilnvarotai personai jānosūt līgumslēdzēja parakstītu pieteikumu portāla lietotāja reģistrācijai vai pilnvaras kopiju kā skenētu vai fotografētu pielikumu uz e-pasta adresi info@lg.lv. Mēs pārbaudīsim datus mūsu klientu datu bāzē un izveidosim portāla lietotāju. Uz Jūsu norādīto e-pastu mēs nosūtīsim saiti, kas būs jāapstiprina pilnvarotai personai līdz noteiktam laikam. Lūdzam ņemt vērā, ka šobrīd pieteikumu apstrāde var prasīt ilgāku laiku. Pilnvarotā persona tiks reģistrēta kā portāla galvenais lietotājs un pilnvarotās personas veiktās darbības klientu portālā tiks pielīdzinātas līgumslēdzēja darbībām.

  Gribu reģistrēties portālā, bet man nav internetbankas.

  Reģistrācijai klientu portālā aicinām aizpildīt pieteikumu reģistrācijai klientu portālā. Aizpildīts un parakstīts pieteikums jānosūta Latvijas Gāze klientu apkalpošanas centram uz e-pastu info@lg.lv.

  Esmu nerezidents, bet gribu veikt reģistrāciju portālā.

  Reģistrācijai klientu portālā aicinām aizpildīt pieteikumu reģistrācijai klientu portālā. Aizpildīts un parakstīts pieteikums jānosūta Latvijas Gāze klientu apkalpošanas centram uz e-pastu info@lg.lv.

  Kā es varu pievienot portālam papildu lietotājus?

  Ja vēlaties piešķirt tiesības citai personai izmantot Jūsu profilu klientu portālā, to var izdarīt ielogojoties mans.lg.lv sadaļā «Lietotāji», «Pievienot lietotāju». Jūs varat izvēlēties, kādas tiesības šai personai vēlaties piešķirt – tikai rēķinu apskatei vai arī skaitītāja rādījumu ziņošanai.

  Jaunie dabasgāzes un sadales tarifi (5)

  Kāpēc mainās mans ikmēneša maksājums?

  Maksājums par dabasgāzi sastāv no 5 komponentēm - dabasgāzes cena, sadale, pārvade, PVN, akcīze. No 1. jūlija mainīsies 2 komponenšu tarifi – dabasgāzes cena un sadales sistēmas operatora Gaso mainīgā daļa un fiksētā maksa.

  • Dabasgāzes cena

  Dabasgāzi iegūst dažādās valstīs un pārdod starptautiskajā tirgū jeb biržā. Līdzīgi kā akciju tirgu, arī dabasgāzes tirgu Eiropā ietekmē dažādi notikumi, piemēram, auksta ziema, vēss pavasaris, cauruļvadu remonti, ģeopolitiskie jautājumi un citi. Tāpēc dabasgāzes cenas svārstās katru dienu.

  Latvijas Gāze, kā publiskais tirgotājs, mājsaimniecībām pārskata cenas divas reizes gadā atbilstoši SPRK* apstiprinātajai metodikai, kurā ir noteiktas uzņēmuma peļņas robežas, tirgojot dabasgāzi mājsaimniecībām. Tādā veidā valsts var būt droša, ka iedzīvotāji nepārmaksā par dabasgāzi, bet uzņēmums gūst peļņu kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai.

  Pagājušajā vasarā Latvijas Gāze saviem klientiem nodrošināja ļoti zemu dabasgāzes cenu, taču pēdējos 12 mēnešos starptautiskajā tirgū gāzes cena ir pieaugusi pat četras reizes, tāpēc atbilstoši SPRK metodikai pieaugs arī klientu ikmēneša maksājumi.

  • Sadales tarifi

  Sadales pakalpojumu nodrošina uzņēmums Gaso. Jaunie sadales tarifi ir saskaņoti ar SPRK jau šī gada aprīlī. Gaso fiksētā maksa par dabasgāzes sadali turpmāk būs 3,27 EUR mēnesī, iekļaujot PVN. Šāds tarifu paaugstinājums uzņēmumam nepieciešams, lai turpinātu modernizēt infrastruktūru.

  Vairāk par tarifiem

  Kas ietekmē dabasgāzes cenas izmaiņas?

  Dabasgāzes tirgus Latvijā ir cieši saistīts ar Eiropas un pasaules tirgiem, dabasgāzes cenu nosaka biržā un pēdējo mēnešu laikā tā ir būtiski pieaugusi (palielinājusies līdz pat 4 reizēm).

  Faktori, kas ietekmējuši dabasgāzes cenas pieaugumu pēdējo 6 mēnešu laikā:

  • Laikapstākļi – aukstā ziema un vēsais pavasaris Rietumeiropā palielināja dabasgāzes patēriņu un pieprasījumu. Eiropas dabasgāzes krātuves ir iztukšotas, un pieprasījums krietni pārsniedz piedāvājumu;
  • Pieprasījums - liels LNG (sašķidrinātā dabasgāze) pieprasījums Āzijā, ievērojams apjoms kravu tiek piegādāts Āzijai, radot nepietiekamu piedāvājumu Eiropā;
  • Ģeopolitika – dažādi politiski notikumi, kas ietekmē dabasgāzes transportēšanu atsevišķu valstu robežās (piemēram, piegādes caur Ukrainu);
  • Notikumi pasaulē – reizēm šķietami nesaistīti notikumi var ietekmēt dabasgāzes cenas, piemēram, negadījums ar iestrēgušo kuģi Suecas kanālā. Aizsprostotais kanāls traucēja LNG (sašķidrinātā dabasgāze) transportēšanu, kas ievērojami, sadārdzināja piegādes izmaksas.
  Kā es varu uzzināt, cik man būs mēnesī jāmaksā par dabasgāzi?

  Visi Latvijas Gāze klienti no jūlija līdz septembra beigām saņems vēstules ar jauno maksājuma summu. No augusta jaunā izlīdzinātā maksājuma summa būs redzama klientu portālā, tad arī ir jāveic pirmais maksājums atbilstoši jaunajam tarifam. Mūsu mājaslapas sadaļā tarifi un kalkulators ir pieejams kalkulators, ar ko var aprēķināt prognozēto maksājumu par dabasgāzi.

  Es šogad jau esmu saņēmis pārskatu, vai man izlīdzinātā maksājuma summa mainīsies?

  Ņemot vērā, ka šoreiz mainās gan dabasgāzes cena, gan Gaso sadales pakalpojuma mainīgā un fiksētā maksa, mājsaimniecībām izsūtīsim vēstules ar jaunām izlīdzinātā maksājuma summām, lai neveidojas lielākas summas samaksai, saņemot nākamo gada pārskatu. Aicinām klientus aktīvi ziņot skaitītāja rādījumus un norēķināties atbilstoši atsūtītajam maksājumu grafikam, jo tas būs izveidots, ņemot vērā iepriekš veiktos maksājumus.

  Ko darīt, ja esmu samaksājis avansā pirms mainījās tarifi?

  Arī klienti, kuri ir samaksājuši avansā vairākus mēnešus vai gadu uz priekšu, saņems no mums vēstuli ar jauno maksājumu grafiku. Tas būs izveidots, ņemot vērā jau veiktos maksājumus.