Ērtākai ikdienai un maksājumu veikšanai

 • apmaksā rēķinus, redzot aktuālo summu samaksai
 • iesniedz skaitītāja rādījumus
 • apskati vēsturiskos patēriņa datus
 • pievieno papildlietotāju
 • aktualizē savu kontaktinformāciju

Reģistrēties un pieslēgties klientu portālam var:

 1. persona, kura ar mums ir noslēgusi līgumu - līgumslēdzējs
 2. persona, kuru līgumslēdzējs ir pievienojis kā papildu lietotāju savam portāla profilam
 3. līgumslēdzēja pilnvarotā persona

Reģistrēšanās klientu portālā ir iespējama, ievērojot autentifikācijas procedūru, lai varam pārliecināties, ka pieslēgšanos veic persona, ar kuru ir noslēgts līgums vai arī persona, kuru līgumslēdzējs ir pilnvarojis. Tāpēc, ja īpašumam ir mainījies īpašnieks un līgums vēl nav pārslēgts uz Jūsu vārda, pirms reģistrācijas klientu portālā aicinām to sakārtot.

Kā var pārslēgt līgumu uz sava vārda?

Līgumslēdzēja reģistrācija

Lai reģistrētos Jūs varat izmantot:

 • internetbanku
 • eParakstu
 • e-pasta adresi
 • Smart-ID

REĢISTRĒTIES

Pilnvarotās personas reģistrācija

Ja esat līgumslēdzēja pilnvarota persona, lūdzam atsūtīt līgumslēdzēja parakstītu pieteikumu portāla lietotāja reģistrācijai vai pilnvaras kopiju kā skenētu vai fotografētu pielikumu uz e-pasta adresi info@lg.lv.

Mēs pārbaudīsim datus mūsu klientu datu bāzē un izveidosim portāla lietotāju.

Uz Jūsu norādīto e-pastu mēs nosūtīsim saiti, kas būs jāapstiprina pilnvarotai personai līdz noteiktam laikam.

Pilnvarotā persona tiks reģistrēta kā portāla galvenais lietotājs un pilnvarotās personas veiktās darbības klientu portālā tiks pielīdzinātas līgumslēdzēja darbībām.

Kā pievienot papildu lietotāju?

Ja vēlaties piešķirt tiesības citai personai izmantot Jūsu profilu klientu portālā:

 • Ielogojoties klientu portāla sadaļā LIETOTĀJI, nospiediet PIEVIENOT LIETOTĀJU un aizpildiet nepieciešamos datus. Jūs varat izvēlēties, kādas tiesības šai personai piešķirt – tikai rēķinu apskate vai arī skaitītāja rādījumu ziņošana.
 • Ja neizdodas patstāvīgi pievienot papildu lietotāju, nepieciešams atsūtīt līgumslēdzēja parakstītu pieteikumu, kā skenētu, vai fotografētu pielikumu uz e-pasta adresi info@lg.lv, norādot informāciju kādas tiesības vēlaties piešķirt papildu lietotājam – tikai rēķinu apskatei vai arī skaitītāja rādījumu ziņošanai. Mēs piešķirsim papildu lietotājam tiesības izmantot Jūsu klienta profilu. Lūdzam ņemt vērā, ka šobrīd pieteikumu apstrāde var prasīt ilgāku laiku.

Papildu lietotājs uz Jūsu norādīto e-pastu saņems informāciju, ka ir pievienots līgumslēdzēja profilam un saiti, kuru ir jāaktivizē līdz noteiktajam laikam.

Kas jādara papildu lietotājam?

Ja Jums līgumslēdzējs ir piešķīris papildu lietotāja tiesības klientu portālā:

uz pieteikumā norādīto e-pastu saņemsiet informāciju, ka esat pievienots līgumslēdzēja profilam un saiti, kuru ir jāaktivizē līdz
norādītajam laikam.

Nospiežot uz e-pastā saņemto aktivizācijas saiti, atvērsies klientu portāla logs, kurā Jums jāievada parole, ko turpmāk kā portāla papildu lietotājs varēsiet izmantot autorizācijai klientu portālā.

Lai pabeigtu papildu lietotāja reģistrāciju, lūdzam veikt autentifikāciju ar internetbanku vai eParakstu, kā arī aizpildīt kontaktinformācijas formu.

Reģistrācija ir pabeigta, laipni lūgti klientu portālā!

Lūdzu, akceptējiet mārketinga sīkdatnes, lai apskatītu video.

Radās jautājums? Ieskaties!

Jautājumi un atbildes