2023. gada 1. maijā tika pilnībā atvērts dabasgāzes tirgus. Tas nozīmē, ka Latvijas Gāze turpina saviem klientiem nodrošināt dabasgāzi par tirgus cenu nevis pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātās metodikas. 

Kā tirgus produktu piedāvājam UNIVERSĀLO pakalpojumu, kas ir izstrādāts atbilstoši jauniem MK noteikumiem Nr.78, jo tam ir vairākās priekšrocības.

Universālais pakalpojums

UNIVERSĀLĀ pakalpojuma dabasgāzes cenas ir samazinātas par 37% ēdiena gatavošanai, par 24% mājokļa apkurei.

Dabasgāzes cenas no 1. maija:

Dabasgāzes cenas no 1. jūnija:

Izdevīga dabasgāzes cena

Piemērots gan, ja dabasgāzi izmantojat ēdiena gatavošanai, gan apkurei, jo dabasgāzes cena ir diferencēta atkarībā no gada patēriņa līdz 250 m3 (līdz 2 635 kWh) un virs 250 m3 (virs 2 635,1 kWh)

Aizsardzība no cenu svārstībām biržā

Dabasgāzes cena ir fiksēta 6 mēnešiem, kas sniedz drošību un ļauj vieglāk plānot izdevumus

Līgums nav jāpārslēdz

Esošiem Latvijas Gāze klientiem, kuriem uz 30.aprīli bija noslēgts līgums ar Latvijas Gāze, līgums par UNIVERSĀLO pakalpojumu nav jāpārslēdz - dabasgāze tiek piegādāta uz Enerģētikas likuma grozījumu pamata.

Kopējo maksu par dabasgāzi veido piecas komponentes: dabasgāzes cena, maksa par pārvadi – izejas punkts, maksa par sadali (mainīgā daļa un fiksētā maksa), akcīzes nodoklis un PVN,21%. Dabasgāzes cena ir vienīgā komponente, kas atšķiras starp tirgotājiem.

Valsts noteiktie un regulētie tarifi
Pārvades - izejas punkts

AS Conexux Baltic Grid tarifi

0.0019297 EUR/kWh

Sadale – fiksētā maksa

AS Gaso tarifi

Fiksētā daļa atkarībā no atļautās slodzes:
Atļautā slodze,
m3/h
Sadale - fiksētā maksa
bez PVN 21%, EUR/mēnesī
Sadale - fiksētā maksa
ar PVN 21%, EUR/mēnesī
Līdz 63.303.99
6,1 - 109.0911.00
10,1 - 1614.5217.57

16,1 - 2522.1526.80

25,1 - 4032.9039.81

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).


Sadale – mainīgā daļa

AS Gaso tarifi

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, EUR/kWh:
0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 263450 kWh
(250.01 - 25000 m³)

0.02295030.0089199

Akcīzes nodoklis

Akcīzes nodokļa likmes

0.00165 EUR/kWh
PVN 21%

Pievienotās vērtības nodoklis

Ar PVN 21% apmērā tiek aplikts kopējais maksājums par dabasgāzi.

Radās jautājums par Tirgus atvēršanu?

Jautājumi un atbildes

Noderīgas saites