DABASGĀZES PRIEKŠROCĪBAS

Dabai draudzīgs kurināmais
Izmantojot dabasgāzi, Jūs esat dabai draudzīgs lietotājs. Dabasgāzes izmantošana rada mazāko CO2 izmešu skaitu, līdz ar to nenodarot lielu kaitējumu dabai. Tāpat par izmešu skaitu ir jādomā piegādes procesā. Dabasgāzes piegādes nodrošināšanai tiek izmantoti kompresori, kas rada mazākus izmešus, salīdzinot ar citu kurināmo piegādi.

Dabasgāzes piegādei nav enerģijas zudumu
Tā kā dabasgāze tiek piegādāta pa cauruļvadiem, tad tai nav enerģijas zudumu un Jūs iegūstat maksimālu enerģijas daudzumu.

Dabasgāze nepieciešamajā daudzumā
Dabasgāze tiek piegādāta klientiem tikai nepieciešamajā daudzumā, līdz ar to tas ļauj netērēt lieku enerģiju.

IETEIKUMI, KĀ UZLABOT ENERGOEFEKTIVITĀTI UN IETAUPĪT LĪDZEKĻUS

Temperatūras regulācija
Interesants fakts - pētījumos ir noskaidrots, ka, samazinot telpas temperatūru par 1° C, iespējams ietaupīt līdz 5% enerģijas. Līdz ar to iesakām sekot līdzi telpu temperatūrai manuāli vai izmantojot modernas tehnoloģijas - radiatoru termostatiskos vārstus.

Nav ieteicams vienas diennakts laikā pazemināt telpas temperatūru par vairāk kā 3°C , jo var gadīties, ka, lai telpu uzsildītu līdz iepriekšējai temperatūrai, tiks patērēts lielāks enerģijas daudzums, nekā ietaupīts.

Karstā ūdens temperatūra
Speciālisti iesaka samazināt karstā ūdens temperatūru, bet ne zemāk par 50°C , jo pie zemākas temperatūras ūdens apgādes sistēmā var veidoties cilvēka veselībai kaitīgi un nevēlami mikroorganismi.

Modernas iekārtas
Mūsdienās uzņēmumi strādā pie tā, lai aizvien vairāk uzlabotu energoefektivitāti gan pie enerģijas ražošanas, gan pie patērēšanas. Pirms pirkuma veikšanas iesakām izpētīt tirgu un sazināties ar speciālistiem, kas spēs ieteikt labāko risinājumu.

Ēkas energoefektivitāte
Pie Latvijas mainīgajiem laika apstākļiem un aukstajām ziemām liela nozīme ir ēkas energoefektivitātei. Vai tā ir pietiekami siltināta? Vai nerodas ļoti lieli siltuma zudumi caur konstrukcijām, logiem, durvīm? Šo faktoru labošanas pasākumi prasa lielas investīcijas, tāpēc liela nozīme ir arī izvērtēšanai, vai ilgtermiņā tas dos vēlamos rezultātus.

Plašāka informācija par ēku, ražošanas, iekārtu energoefektivitātes jautājumiem pieejama Energoefektivitātes brošūrā.

Mēs lepojamies, ka esam ieguvuši arī Energopārvaldības sertifikātu LVS EN ISO 50001:2012.

Par energoefektivitāti (LT) un Energoefektivitātes brošūra (LT).