Kas jādara slēdzot līgumu?

Lai varētu piemērot pareizu akcīzes nodokļa likmi, slēdzot līgumu, Jums ir jāaizpilda Apliecinājums par dabasgāzes izmantošanas mērķiem.

Kas jādara katru mēnesi?

Ja ir viens dabasgāzes izmantošanas mērķis

Līguma slēgšanas brīdī iesniegtais Apliecinājums par dabasgāzes izmantošanas mērķiem tiek ņemts vērā, aprēķinot turpmāko mēnešu akcīzes nodokli.

Ja ir vairāki dabazgāzes izmantošanas mērķi

Katra mēneša 1. darba dienā jāiesniedz dabasgāzes sadalījums pa izmantošanas mērķiem.