Kopš 1999. gada 15. februāra AS Latvijas Gāze akcijas tiek kotētas Rīgas biržā. Šobrīd AS Latvijas Gāze akcijas kotējas biržas Nasdaq Riga Baltijas Otrajā sarakstā. AS Latvijas Gāze ir iekļauta trijos tirdzniecības indeksos - OMX Baltic, OMX Riga un OMX Baltic Energy.

AS Latvijas Gāze LEI Kods (Legal Entity Identifier Code): 097900BGMO0000055872

Informācija par akcijām

Nasdaq