Informācija par akcijām

Kopš 1999. gada 15. februāra AS Latvijas Gāze akcijas tiek kotētas Rīgas biržā. Šobrīd AS Latvijas Gāze akcijas kotējas biržas Nasdaq Riga Baltijas Otrajā sarakstā. AS Latvijas Gāze ir iekļauta trijos tirdzniecības indeksos - OMX Baltic, OMX Riga un OMX Baltic Utilities.

Kopējais vērtspapīru skaits ir 39 900 000. Vērtspapīru skaits publiskā apgrozībā ir 25 328 520.

AS Latvijas Gāze LEI Kods (Legal Entity Identifier Code): 097900BGMO0000055872.

Aktuālie tirdzniecības dati

Indeksu salīdzinājums

Vēsturiskie tirdzniecības dati

Nasdaq