Esmeralda Balode-Buraka
Esmeralda Balode-Buraka
Vērtspapīru un juridiskie jautājumi
+ 371 67 374 369
Madara Pundure
Madara Pundure
Finanšu jautājumi
+371 67 369 281

PLAŠĀKAS KONSULTĀCIJAS AKCIONĀRIEM

Birža NASDAQ Riga / Latvijas Centrālais depozitārijs

+371 67 212 431
riga@nasdaq.com
www.nasdaqbaltic.com