Ārkārtas akcionāru sapulce
04.11.2021.

Norise: 2021. gada 4. novembrī, plkst. 12.00 Rīgā, Aristida Briāna ielā 6, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”, vienotais reģ. nr. 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2021. gada 4. novembrī, plkst. 12.00 Rīgā, Aristida Briāna ielā 6, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.