Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2024. gada 22. februāra ārkārtas akcionāru sapulces PRECIZĒTI LĒMUMU PROJEKTI
08.02.2024.

Ietverot akcionāru izvirzītos 12 padomes locekļu kandidātus uz 11 padomes locekļu vietām un 3 revīzijas komitejas locekļu kandidātus uz 3 revīzijas komitejas locekļu vietām