Kārtējā akcionāru sapulce
27.06.2022.

Norise: 2022. gada 27. jūnijā, plkst. 10.00 Rīgā, Vagonu ielā 20 un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”, vienotais reģ. nr. 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 (tālāk tekstā - Sabiedrība) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2022. gada 27. jūnijā, plkst. 10.00 Rīgā, Vagonu ielā 20 un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.