Kārtējā akcionāru sapulce
25.06.2020.

Norise: AS “Latvijas Gāze”, Vagonu ielā 20, Rīgā, plkst. 12:00

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsošanas veidlapu, kas pievienota šī paziņojuma pielikumā, kā arī pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.