Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2023. gada 27. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces Protokola Nr. 2 (2023) izraksta publicēšanu
09.08.2023.

Atbilstoši Komerclikuma 285. panta 5. daļas prasībām, AS “Latvijas Gāze” 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc akcionāru sapulces savā mājaslapā internetā publicē izrakstu no 2023. gada 27. jūlija arkārtas akcionāru sapulces protokola Nr. 2 (2023).