Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2024. gada 19. jūnija kārtējās akcionāru sapulces Protokola Nr. 2 (2024) izraksta publicēšanu
02.07.2024.

Atbilstoši Komerclikuma 285. panta 5. daļas prasībām, AS “Latvijas Gāze” 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc akcionāru sapulces savā mājaslapā internetā publicē izrakstu no 2024. gada 19. jūnija kārtējās akcionāru sapulces protokola Nr. 2 (2024).