Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2024. gada 22. februāra ārkārtas akcionāru sapulces Protokola Nr. 1 (2024) izraksta publicēšanu
06.03.2024.

Atbilstoši Komerclikuma 285. panta 5. daļas prasībām, AS “Latvijas Gāze” 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc akcionāru sapulces savā mājaslapā internetā publicē izrakstu no 2024. gada 22. februāra arkārtas akcionāru sapulces protokola Nr. 1 (2024).