01.07.2016.

AS "Latvijas Gāze" 2016. gada 1. jūlija Akcionāru sapulce

22.03.2016.

AS "Latvijas Gāze" 2016. gada 22. marta Akcionāru sapulce