Paziņojums par tirdzniecības atjaunošanu ar AS „Latvijas Gāze” akcijām

AS „Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) 2023. gada 27. jūlijā plkst. 11:45 (pēc Latvijas laika) publicēja informāciju par 2023. gada 27. jūlija ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem.

Sabiedrība 2023. gada 24. jūlija iesniegumā 5-7/570 lūdza tirdzniecību apturēt līdz brīdim, kad tiks publiskota informācija par augstāk minētās ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem.

AS Nasdaq Riga (turpmāk – Birža) Biržas valde, ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Biržas noteikumu „Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” (turpmāk – Noteikumi) 11.4.1. punktu, kas nosaka, ka Biržas valde pieņem lēmumu par tirdzniecības atsākšanu ar finanšu instrumentiem, ja ir beigušies vai ir novērsti apstākļi, uz kuriem pamatojoties tika pieņemts lēmums par tirdzniecības apturēšanu, 2023. gada 27. jūlijā pieņēma lēmumu atjaunot tirdzniecību ar Sabiedrības akcijām (ISIN kods: LV0000100899; Biržas kods: GZE1R) nosakot, ka tirdzniecības atsākšanas izsole notiks 2023. gada 27. jūlija plkst. 15:00 pēc Latvijas laika, bet uzdevumu ievadīšana no minētā datuma plkst. 14:50 pēc Latvijas laika. Nepārtrauktā tirdzniecība tiks atsākta plkst. 15:00 pēc Latvijas laika.

AS “Latvijas Gāze”
Valde

Iepriekšējie jaunumi

27.07.2023. | pārvaldība
Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

2023. gada 27. jūlijā notika ārkārtas akcionāru sapulce, kuras laikā tika lemts par pamatkapitāla samazināšanu, statūtu grozījumiem un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadali.

Lasīt vairāk
25.07.2023. | pārvaldība
Par akciju tirdzniecību 2023. gada 27. jūlijā

AS “Latvijas Gāze” ir vērsusies Nasdaq Riga Biržā ar iesniegumu apturēt tirdzniecību ar Sabiedrības akcijām, ņemot vērā, ka 2023. gada 27. jūlijā ir sasaukta ārkārtas akcionāru sapule.

Lasīt vairāk
17.07.2023. | pārvaldība
Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" paziņojums par akciju sabiedrības "Gaso" īpašumtiesību maiņu un būtiskas līdzdalības zaudēšanu

Saskaņā ar 2023 gada aprīlī parakstīto līgumu, 2023. gada 17. jūlijā tika izpildīti pēdējie priekšnosacījumi 100% meitasuzņēmuma AS “Gaso” pārdošanas darījuma pabeigšanai un attiecīgi ir reģistrēta īpašumtiesību maiņa Latvijas Republikas Komercreģistrā par AS “Gaso” 100% kapitāldaļu turētāju kļūstot AS “Eesti Gaas.

Lasīt vairāk