AS „Latvijas Gāze” rekvizīti

Juridiskā adrese Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001
Vienotais reģ.nr. 40003000642
PVN reģ.nr. LV40003000642

AS Citadele banka

SWIFT: PARXLV22

Fiziskām un juridiskām personām
LV32PARX0000004461029

AS Swedbank

SWIFT: HABALV22

Fiziskām personām
LV24HABA0551002692596

Fiziskām un juridiskām personām
LV96HABA001940X040002

AS SEB banka

SWIFT: UNLALV2X

Fiziskām personām
LV79UNLA0002000609445

Juridiskām personām
LV24UNLA0003030467777

AS Luminor Bank Latvijas filiāle

SWIFT: RIKOLV2X

Fiziskām un juridiskām personām
LV21RIKO0002010093673