Gāzes apkures katliem un ūdens sildītājiem regulāri jāveic apkope, to ieteicams veikt vismaz reizi gadā. Iekārtas, kam netiek veikta apkope, var paaugstināt enerģijas patēriņu un izraisīt negadījumus. Apkopes jāveic pie uzticama un licencēta pakalpojuma sniedzēja.

Gāzes iekārtu lietotāji ir atbildīgi par savā īpašumā izmantoto un uzstādīto iekārtu. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi", kuros noteikts, ka dabasgāzes apgādes sistēmas uzstādīšanu, tehnisko apkalpošanu, apkopi, remontu un tehnisko uzraudzību veic speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju, kurš visus darbus, kas saistīti ar lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas tehnisko apkalpošanu, apkopi, remontu un tehnisko uzraudzību, veic un dokumentē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Gāzes iekārtu lietotājam ir pienākums nodrošināt periodisku gazificētā objekta ventilācijas sistēmas un dūmu kanālu pārbaudi un tīrīšanu, šādus tehniskus darbus uzticot personai ar atbilstošu kvalifikāciju.

Sertificētu meistaru algošana, nozīmē lielāku drošību un garantiju, ka nepieciešamie darbi gāzes iekārtu apkopē un remontā tiks veikti patiešām atbildīgi un kvalitatīvi. Turklāt par katru veikto darbu meistars sastādīs īpašu dokumentu – aktu. Viens akta eksemplārs paliek pie darbu pasūtītāja, bet otrs – pie meistara, un tas ir visu paveikto darbu kvalitatīvas izpildes apliecinājums. Paveikto darbu aktā tiek iekļautas prasības meistara konstatēto tehnisko problēmu novēršanai. Problēmas var būt divu veidu: tādas, ar kurām gāzes iekārtu var turpināt izmantot, vai arī tādas, ar kurām nevar. Ja meistars konstatē, ka bez remonta gāzes iekārtu izmantošanu turpināt nevar, aktā tiek norādīts termiņš, kurā problēma jānovērš. Ja tas netiek izdarīts, sadales sistēmas operators "Gaso" var apturēt gāzes piegādi objektam.

Ja plānota gāzes iekārtu iegāde vai nomaiņa, ieteicams iegādāties iekārtas pie tāda pārdevēja vai ražotāja pārstāvja, kas nodrošina tās uzstādīšanu un apkopi. Jau pirms apkures iekārtas ekspluatācijas, ieteicams noslēgt apkopes līgumu ar uzņēmumu, kas specializējas konkrētā ražotāja iekārtu apkopē. Tas dod iespēju pietiekami ātri saņemt garantētu palīdzību iekārtas kļūmju gadījumā, kā arī nodrošina ikgadēju apkopes darbu kompleksu. Savukārt, ja apkures iekārtu tirgotājs nepiedāvā apkopes pakalpojumus, jāvēršas citā apkopes darbiem licencētā uzņēmumā.

Pirms vienošanās par aparatūras iegādi aicinām pārliecināties, ka aparatūrai ir Eiropas kvalitātes sertifikāta zīme "CE". Tas norāda, ka ražotājs ir novērtējis produktu un ka tas atzīts par atbilstošu ES drošības prasībām veselības un vides aizsardzības jomā.

Kam jāpievērš uzmanība veicot apkopi gāzes iekārtām

Apkopes laikā tiek pārbaudīts, vai iekārta strādā droši un ekonomiski, vai visas detaļas pilda savas funkcijas un tuvākajā laikā nepārstās darboties, vajadzības gadījumā detaļas tiks pieregulētas, notīrītas vai nomazgātas.

Gāzes apkures katlam veic sekojošas pārbaudes:

 • Gāzes boileriem tiek veikta darbības režīma pārbaude, arī siltummaiņas pārbaude, siltummaiņas tīrīšana, degļa apkope, aizdedzes un jonizācijas elektrodu pārbaude, sifona tīrīšana un izplešanās tvertnes apkope, kā arī sadegšanas parametru izmērīšana;
 • Cirkulācijas sūknim - sūkņa režīma, elektrisko savienojumu, ūdens savienojumu un pārslēga pārbaude;
 • Filtriem - dubļu filtru tīrīšana, gāzes filtru pārbaude un maiņa, ja tā nepieciešama;
 • Gāzes apgāde – vizuāla pārbaude, trauksmes ierīču pārbaude, gāzes iekārtu stāvokļa pārbaude, mērīšanas ierīču stāvokļa pārbaude;
 • Regulēšanas, mērīšanas un vadības ierīces – energosistēmas, kabeļu un savienojumu pārbaude.

Gāzes ūdens sildītājiem veic sekojošas pārbaudes:

 • Ūdens sildītāja iekārtas darbības pārbaude;
 • Siltummaiņas pārbaude un tīrīšana;
 • Degļa pārbaude un tīrīšana;
 • Ūdens filtra pārbaude;
 • Degļa sprauslu tīrīšana;
 • Izplūdes caurules;
 • Gāzes apgādes vizuāla pārbaude, gāzes iekārtu stāvokļa pārbaude, mērīšanas ierīču stāvokļa pārbaude.