Pareizi uzstādot un lietojot dabasgāzes iekārtas, dabasgāze ir droša un ērta. Tomēr zināšanas, kā rīkoties ārkārtas situācijas gadījumā, var glābt dzīvības. Neatkarīgi no tā, vai atrodaties mājās vai ārpus tām, ir dažas būtiskas darbības, kas jādara, ja rodas aizdomas par gāzes noplūdi.

Ja tiek sajusta gāzes smaka un rodas aizdomas par gāzes noplūdi, nekavējoties jāatstāj telpas un jāzvana uz gāzes avārijas dienesta izsaukšanas numuru 114 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112

Kas var liecināt par gāzes noplūdi

Acīmredzamākā noplūdes pazīme ir gāzes smaka. Tā kā dabasgāze ir bez smaržas, bez garšas un bez krāsas, noplūdes savlaicīgai konstatēšanai tai pievieno specifisku aromātu – odorantu (merkaptānu), kas piešķir gāzei sēra smaržai (sapuvušas olas) līdzīgu smaku. Odorants tiek pievienots gāzes regulēšanas stacijās, tieši pirms padeves dabasgāzes sadales sistēmā. Pārvades gāzesvadu sistēmās ar spiedienu vairāk par 1,6 MPa (16 Bar) dabasgāze ir neodorizēta.

Par gāzes noplūdi var liecināt arī pašsajūtas pasliktināšanās. Zemā koncentrācijā dabasgāze var izsaukt reiboni, galvassāpes, nelabumu un koordinācijas zudumu. Ja tiek pamanīti kādi no šiem simptomiem un rodas aizdomas par dabasgāzes noplūdi, nekavējoties ir jādodas ārā no telpām. Augstā koncentrācijā slēgtās telpās, ja savlaicīgi nav konstatēta gāzes specifiskā smarža, samazināsies ieelpojamā skābekļa daudzums un iespējama dabasgāzes smacējoša iedarbība. Simptomi: kustību traucējumi, bezsamaņa, vemšana. Cietušais var nejust brīdinājuma simptomus par iespējamu nosmakšanu, tāpēc var ieslīgst dziļā miegā (bezsamaņā), kas var beigties ar nāvi.

Gāzes noplūdes gadījumā arī mājdzīvnieki izjūt pašsajūtas izmaiņas. Mājdzīvnieku īpašniekiem vajadzētu pievērst uzmanību šādām pazīmēm: elpošanas grūtības, uzvedības izmaiņas, dezorientācija, apetītes zudums, sarkanas vai asarojošas acis, vemšana.

Nelielām gāzes noplūdēm var nebūt smakas. Papildu pašsajūtas izmaiņām, ja mājā ir izveidojusies noplūde, var pamanīt vairākas izmaiņas, kam jāpievērš uzmanība:

 • Svilpojoša vai svilpjoša skaņa gāzes vada tuvumā. Dažkārt gāzes noplūde rada zemu, šņākoņai līdzīgu skaņu. Tas nozīmē, ka gāze izplūst diezgan ātri un jebkurš troksnis, kas nāk no gāzes sistēmas, parasti nav laba zīme;
 • Balts mākonis vai putekļu mākonis gāzes vada tuvumā. Dažreiz gāzes noplūde ārpus telpām var radīt smalku miglu. To izraisa gāze, kas izplūst no pazemes padeves līnijas. Kondensāts savāc un veido zemu, nedabisku dūmaku ap māju;
 • Bojāta gāzes caurule;
 • Beigti telpaugi. Gāzes noplūde ir kaitīga visām dzīvajām būtnēm. Augi gan ražo, gan patērē skābekli, tāpēc, ja telpā tas ir nepietiekami, tie lēnām sāks mirt. Ja pēkšņi mājās novietotie augi nokalst vienlaikus (pie nosacījuma, ka tie tiek aplaistīti pēc vajadzības), tas var liecināt par gāzes noplūdi. Ir strauji pieaudzis dabasgāzes patēriņš. Pievērsiet uzmanību cēlonim, jo iespējams, gāze no gāzes vadiem un ierīcēm ieplūst mājā vai tās teritorijā.

Ko darīt, ja konstatēta dabasgāzes noplūde

Ja ir gāzes noplūde, ir svarīgi rīkoties ātri, bet apdomīgi:

 • Izsauc palīdzību. Dabasgāzes noplūdes gadījumā vai sajūtot tās specifisko smaku, nekavējoties jāizsauc gāzes avārijas dienests (114) vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (112).
 • Nepieļaut uguns uzliesmojumu. Jānovērš iespējami uzliesmošanas avoti, nepieļaujot dzirksteles un atklātas liesmas rašanos. Noteikti nevajadzētu ieslēgt un izslēgt apgaismojumu un citas elektroiekārtas, jo tas var radīt dzirksteli un tālāk aizdegšanos.
 • Vedināt telpas. Nodrošināt slēgtu telpu pietiekamu vēdināšanu. Pirms atstājat telpas, atveriet logus un durvis.
 • Pamest telpas. Jāparūpējas par savu veselību un drošību, un tad par līdzcilvēkiem. Brīdiniet pārējos ēkas iemītniekus par gāzes noplūdi vai iespējamo noplūdi, palīdziet izkļūt no ēkas un sagaidīt gāzes avārijas dienestu pietiekamā attālumā no noplūdes vietas.
 • Medicīniskā palīdzība. Pie gāzes noplūdes saskares gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem nepieciešama medicīniska palīdzība. Smagu simptomu gadījumā jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot uz - 112.
 • Novērst tālāko izplatību. Pēc iespējas, ja tas neapdraud paša veselību, apturiet noplūdi, pārtraucot dabasgāzes padevi, aizverot noslēgierīces.
 • Svarīgi ir saglabāt mieru un pirmām kārtām parūpēties par savu drošību un veselību, un tikai tad izvērtēt iespēju novērst vai samazināt gāzes noplūdi.

Ko darīt pēc gāzes noplūdes likvidēšanas

 • Gāzes noplūdi parasti apstiprina sertificēts gāzes inspektors, izmantojot ierīci, ko sauc par regulētu elektronisko gāzes analizatoru. Inspektors pārbaudīs ierīces un ārējos gāzes vadus, vai nav bojājumu un noplūdes.
 • Kad noplūde ir atrasta un novērsta, ir svarīgi uzgaidīt, līdz tiks paziņots, ka var droši atgriezties mājās. Ir svarīgi izvēdināt māju pirms došanās atpakaļ iekšā.
 • Pēc gāzes noplūdes noteikti jākonsultējas ar ārstu, īpaši, ja pamanītas ilgstošas ​​sekas – depresija, citas ar garastāvokli saistītas problēmas vai elpošanas problēmas.

Kā izvairīties no gāzes noplūdes

 • Dabasgāzes ierīces vienmēr jāuzstāda sertificētam gāzes iekārtu uzstādīšanas un apkopes speciālistam.
 • Uzstādīt gāzes detektora trauksmes signālu, tas var palīdzēt aizsargāt mājokļa iemītniekus, brīdinot par noplūdēm.
 • Iespējams uzstādīt arī oglekļa monoksīda (CO) detektoru. Oglekļa monoksīds ir bezkrāsains, bez smaržas un tā noplūde var būt letāla.
 • Gāzes apkures katliem un ūdens sildītājiem regulāri jāveic apkope, to ieteicams veikt vismaz reizi gadā. Iekārtas, kam netiek veikta apkope, var paaugstināt enerģijas patēriņu un negadījumu skaitu. Apkopes ieteicams veikt pie uzticama un licencēta pakalpojuma sniedzēja.
 • Ja paredzēts vairākas dienas nebūt mājās, ieteicams aizvērt gāzes vada noslēgierīci, kas atrodas pirms gāzes uzskaites mēraparāta.
 • Neizmantot plīti telpas apsildīšanai, tas var radīt nosmakšanas draudus, jo degšanas procesā samazinās telpā esošā skābekļa daudzums.
 • Neļaut bērniem spēlēties ar gāzes plīts slēdžiem un vienmēr pēc ēdiena pagatavošanas pārliecināties, vai tie ir kārtīgi aizvērti.