Latvijas Gāze sadarbojas un atbalsta projektus, kas atbilst mūsu uzņēmuma vērtībām – profesionalitātei, atbildībai, sadarbībai, drošībai un izcilībai.

Ilggadīgi atbalstam dažādus sabiedrībai svarīgus projektus – sporta, kultūras, zinātnes pasākumus. Novērtējam un priecājamies par Latvijas pārstāvju augstajiem sasniegumiem dažādās jomās. Lepojamies, ka mūsu sniegtais atbalsts palīdzējis daudziem jauniem sportistiem kļūt par profesionāliem un pasaulē atpazīstamiem līderiem.

Mūsu sabiedrības atbalsta prioritātes ir sports, izglītība, kultūra, bērnu un jauniešu labklājība. Definētie atbalsta pamatvirzieni neizslēdz mūsu iesaistīšanos arī cita veida projektos. Turklāt ne vienmēr ir vajadzīgs finansiāls atbalsts. Dažreiz ir iespējams palīdzēt ar mūsu brīvprātīgu darbu, zināšanām, padomu vai daloties pieredzē. Mūsu darbinieki ir atvērti un gatavi palīdzēt.

Mēs atbalstām

 • pasākumus, kas veicina fizisko aktivitāti un fizisko veselību;
 • pasākumus, kas veicina bērnu un jauniešu attīstību;
 • iniciatīvas, kas vērstas uz kvalitatīvu izglītību;
 • kultūras pasākumus;
 • pasākumus, kas veicina zinātnes attīstību Latvijā.

Mēs neatbalstām

 • aktivitātes, kas var raisīt neiecietību un ir pretrunā vispārpieņemtām morāles vērtībām;
 • pasākumus, kuri satur politiskus vai reliģiskus motīvus;
 • pasākumus, kas popularizē azartspēles, alkohola vai tabakas lietošanu.

Atbalsta projektu izvērtēšana

 • pieteikumu atbalstam, sponsorēšanai vai cita veida palīdzībai lūgums sūtīt uz: lietvediba@lg.lv, norādot, kāda veida atbalsta forma un apjoms nepieciešams, nelielu atbalsta projekta aprakstu brīvā formā un savu kontaktinformāciju;
 • ir būtiski, lai ierosinātā iniciatīva spēj nodrošināt izmērāmus rezultātus ar iespēju attīstīt ilglaicīgu sadarbību;
 • lēmumu par ziedojuma piešķiršanu, ziedojuma veidu un apmēru pieņem Valde;
 • iesūtītās idejas tiks izskatītas, un Latvijas Gāze sniegs atbildi elektroniskā formā 30 dienu laikā.