Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2024. gada 22. februāra ārkārtas akcionāru sapulces PRECIZĒTI LĒMUMU PROJEKTI
14.02.2024.

ietverot akcionāru izvirzītos 12 padomes locekļu kandidātus uz 11 padomes locekļu vietām un 4 revīzijas komitejas locekļu kandidātus un akcionāra AS “Rietumu banka” iesniegto alternatīvo lēmumu projektu 3. darba kārtībās jautājumā “Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai”