Ārkārtas akcionāru sapulce
07.07.2022.

Norise: 2022. gada 8. augustā, plkst. 10.00 Rīgā, Vagonu ielā 20 un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”, vienotais reģ. nr. 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 (tālāk tekstā - Sabiedrība) valde, pamatojoties uz 2022. gada 27. jūnija Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces lēmumu, sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2022. gada 8. augustā, plkst. 10.00 Rīgā, Vagonu ielā 20 un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.