Būtiskas izmaiņas mājsaimniecībām, kas dabasgāzi saņem pēdējās garantētās piegādes ietvaros

Lai līdzšinējā rēķina summa pēkšņi nesagādā galvassāpes, aicinām pēc iespējas ātrāk noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu, ja tas objektā līdz šim nav izdarīts un dabasgāzi saņemiet pēdējās garantētās piegādes (PGP) ietvaros. PGP lietotājiem, kuri 6 mēnešu laikā nav noslēguši līgumu, dabasgāzes cena būs 2x lielāka.

Pēdējās garantētās piegādes pakalpojums

Dabasgāzes piegāde pēdējās garantētās piegādes ietvaros ir tikai īslaicīgs drošības risinājums gadījumos, kad lietotājam vai īpašniekam nav spēkā esošs līgums ar dabasgāzes tirgotāju.

Nepārtrauktība dabasgāzes piegādē mājsaimniecībām nav tikai patērētāju ērtība, bet Enerģētikas likumā ietverts drošības mehānisms, kas izveidots, lai patērētājiem nodrošinātu uzticamu, pieejamu un kvalitatīvu dabasgāzes piegādi. Tas nozīmē, ka situācijās, kad lietotāja izvēlētais tirgotājs ir pārtraucis dabasgāzes tirdzniecību, un lietotājs nav paspējis pārslēgt līgumu ar citu pakalpojuma sniedzēju, dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām nodrošina publiskais tirgotājs PGP pakalpojuma ietvaros. PGP pakalpojumu mājsaimniecībām nodrošina Latvijas Gāze.

PGP lietotājiem, kuri 6 mēnešu laikā nav noslēguši līgumu, dabasgāzes cena būs 2x lielāka

Saskaņā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, dabasgāzes lietotājs var saņemt dabasgāzi par standarta cenu 6 mēnešus no paziņojuma izsūtīšanas brīža; pēc šī perioda, ja līgums joprojām nav noslēgts, dabasgāzes cena būs 2 reizes lielāka.

Šie noteikumi paredz lietotāja pienākumu noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu un īpašnieka atbildību par norēķiniem, ja līgums nav noslēgts vai tas ir zaudējis spēku. Nereti gadās situācijas, kad dabasgāzes piegāde PGP ietvaros tiek izmantota ļaunprātīgos nolūkos un līgums ar tirgotāju ilgstoši netiek noslēgts. Lai no tā izvairītos un nodrošinātu konkurētspējīgu, drošu un ilgtspējīgu dabasgāzes tirgu šie noteikumi uzliek pienākumu lietotājiem savlaicīgi sakārtot saistības ar dabasgāzes tirgotāju. Ja lietotājs 6 mēnešu laikā nenoslēdz līgumu, dabasgāzei tiek piemērota divkārša cena.

Aicinām noslēgt līgumu pēc iespējas ātrāk!

Visērtāk noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar Latvijas Gāze iespējams elektroniski. Pēc pieteikuma aizpildīšanas tiešsaistē, līgums tiks nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Ja līgumu noslēgsiet līdz 15. datumam, tas stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. dienas. Savukārt, ja līgumu noslēgsiet no 16. datuma, tad līgums stāsies spēkā ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

Visērtāk līgumu noslēgt elektroniski

NOSLĒGT LĪGUMU

Līguma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

  • Dabasgāzes tirdzniecības līgumu var noslēgt persona, kurai ir objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības. Ja īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, papildus pieteikumam, nekas nav jāiesniedz, savukārt, ja tiesības vēl nav nostiprinātas noteiktajā kārtībā, papildus būs jāiesniedz: mantojuma apliecība, pirkuma vai dāvinājuma līgums (dokuments, kas apstiprina tiesības uz īpašumu vai tā lietošanu).
  • Gadījumā ja īpašums tiek īrēts, līguma noslēgšanai uz dabasgāzes lietotāja vārda, papildus pieteikumam jāiesniedz īres līgums vai īpašnieka piekrišana (veidlapa pieejama šeit).

Lietotājiem, kas turpmāk objektā neplāno izmantot dabasgāzi, līgumu ar dabasgāzes tirgotāju slēgt nav nepieciešams, bet par izvēli atteikties no gāzes padeves objektā ir jāsazinās ar Sadales sistēmas operatoru GASO. Arī situācijā, ja īpašums tiek pārdots, lietotājam, kas līdz šim izmantojis dabasgāzi PGP ietvaros, par to jāinformē GASO.

Iepriekšējie jaunumi

10.03.2022. | pārvaldība
Šai apkures sezonai gāze ir pietiekamā daudzumā

Šai apkures sezonai gāze ir pietiekamā daudzumā. Tuvākos trīs mēnešus nebūtu vispār ne par ko jāuztraucas. Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai vasarā varētu nodrošināt gāzes iesūknēšanu nākamajai apkures sezonai. Tāda iespēja, ka gāze netiks saņemta, netiek pieļauta – vienā vai otrā veidā Latvija vasaras sezonā gāzi saņems.

Lasīt vairāk
08.03.2022. | pārvaldība
AS “Latvijas Gāze” paziņojums par dabasgāzes piegādēm

Šobrīd Latvijas Gāze ir pietiekami daudz dabasgāzes krājumu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, lai netraucēti turpinātu piegādāt dabasgāzi mājsaimniecībām un tirgus klientiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Lasīt vairāk
07.03.2022. | uzņēmumiem | dabasgāzes tirgus
Par dabasgāzes cenas prognozēm 2022. gada aprīlim

Latvijas Gāze informē, ka ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un tās būtisko ietekmi uz dabasgāzes tirgu, dabasgāzes cena aprīlim Eiropā atbilstoši šī brīža prognozēm svārstās ap 250-300 EUR/MWh.

Lasīt vairāk