Latvijas Gāze konferencē "ENERĢĒTIKA 2021: konkurētspēja un tirgus stabilitāte ceļā uz klimata mērķu sasniegšanu” par atjaunojamo enerģiju un dabasgāzes nozīmi enerģijas tirgū nākotnē
16.07.2021.

Šā gada 29. jūnijā notika Dienas Bizness rīkota konference, kurā enerģētikas nozares uzņēmumi un speciālisti runāja par nozares izaicinājumiem Eiropas Klimata plāna mērķu sasniegšanai un enerģētikas sektora konkurētspēju un stabilitāti.

Latvijas Gāze Biznesa attīstības vadītājs Olavs Ķiecis konferencē stāstīja par uzņēmuma mērķiem un plānotajām aktivitātēm Eiropas zaļā kursa atbalstam. Klimata mērķi ir ļoti ambiciozi un gāzes nozarei to sasniegšanā ir svarīga loma. Galvenais uzdevums – šos mērķus sasniegt ar iespējami izdevīgākiem noteikumiem, saglabājot tautsaimniecības konkurētspēju. Viens no nozīmīgākajiem soļiem dabai draudzīgas enerģijas ražošanā ir biometāna attīstība Latvijā. Šobrīd valstī ir 55 biogāzes stacijas, un tas ir labs pamats turpmākai biometāna ražošanas attīstīšanai. Biometāna ražošana un izmantošana ļauj samazināt neatkarību no fosilajām degvielām, nodrošināt lietderīgu atkritumu izmantošanu, samazināt enerģijas importu un par 24% samazināt kaitīgās emisijas. Saspiestā dabasgāze (CNG), sašķidrinātā dabasgāze (LNG) un biometāns ir enerģijas avoti, kas palīdzēs sasniegt Eiropas izvirzītos klimata mērķus.

Vairāk par atjaunojamās gāzes nākotnes attīstību, uzzini, noskatoties Olava Ķieča prezentāciju no konferences.

Enerģētikas nozares pārstāvju diskusijā par enerģijas tirgus nākotni Latvijas Gāze valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis runāja par klimata mērķu sasniegšanu un gāzes nozīmi klimata plānos. Viens no galvenajiem mērķiem ir CO2 izmešu samazināšana, taču, runājot par pasākumiem šī mērķa īstenošanai, šobrīd neviens nepiemin to, ka nepieciešama arī cilvēku dzīves paradumu maiņa. Nevar katrs braukt ar savu automašīnu un vairākas reizes gadā lidot ar lidmašīnu, palielinot CO2 izmešu daudzumu, ko pēc tam mēģināt atkal samazināt. Eiropa šobrīd ir praktiski vienīgais reģions pasaulē, kurā tiek domāts par šo izmešu samazināšanu. Tā arī ir lieta, ko jārisina, jo tas ietekmē ekonomiku, padarot to konkurēt nespējīgu, ja citur pasaulē par enerģiju jāmaksā mazāk.

“Turpmākos 30 gadus, ceļā uz klimata mērķu sasniegšanu, dabasgāzei būs ļoti nozīmīga loma. Alternatīvie enerģijas avoti, piemēram, ūdeņradis vēl ir tikai attīstības pašā sākumā un nav zināms, kad tos varēs sākt plaši izmantot. Dabasgāze ir dabai draudzīgākais fosilās enerģijas avots. Tāpēc tā šajā pārejas periodā būs primārais enerģijas resurss Latvijā un arī Eiropā.”, tā Latvijas Gāze valdes priekšsēdētājs.


Iepriekšējie jaunumi

06.07.2021.

2021. gada 9. jūlijs ir ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts AS “Latvijas Gāze” (GZE1R, ISIN LV0000100899) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai.

29.06.2021.

Ņemot vērā ievērojamo dabasgāzes cenas pieaugumu un nepieciešamību nodrošināt piegādes nākamajai ziemai, ir veikti grozījumi esošajam kredītlīnijas līgumam