Valsts atbalsts daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem un īpašniekiem līdz 2023. gada 30. aprīlim

Valsts atbalstu var saņemt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, rindu mājas īpašnieks, apsaimniekotājs, projekta attīstītājs, kur savstarpējo līgumsaistību ietvaros dabasgāzi lieto mājsaimniecības.

Lai mazinātu energoresursu cenu pieauguma ietekmi, valdība ir lēmusi par dabasgāzes cenas pieauguma kompensāciju ne tikai iedzīvotājiem, bet arī lietotājiem ēkās, kur līgums ar dabasgāzes tirgotāju ir namu apsaimniekotājam vai citai juridiskai personai, ja tajā dabasgāzi lieto mājsaimniecības. Komerctelpu lietotājiem atbalsts netiek piemērots.

Mājsaimniecībām valsts atbalstam nav jāpiesakās, samazinātā maksa tiks iekļauta norēķinu dokumentos automātiski, atbilstoši valsts noteiktajam apmēram.

Lai saņemtu atbalstu līgumslēdzējam ar Latvijas Gāze (apsaimniekotājam vai ēkas īpašniekam, nevis katra dzīvokļa iedzīvotājam) jāaizpilda pieteikuma forma. No valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,03 euro par vienu kWh (bez PVN) apmērā, ja vidējais patēriņš mēnesī 12 mēnešu periodā ir no 221 kWh (21 m3). Atbalsta apmērs katram dzīvoklim, jāaprēķina un jāpiemēro ēkas īpašniekam vai apsaimniekotājam.

Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Pieteikties valsts atbalsta saņemšanai var visā atbalsta piemērošanas periodā, bet ne vēlāk par 2023. gada 30. aprīli, tomēr aicinām katra mēneša beigās iesniegt pieteikumu par konkrēto mēnesi, lai izvairītos no korekciju veikšanas rēķinos. Ja pieteikums par valsts atbalsta kompensāciju par attiecīgo mēnesi tiek iesniegts pēc mēneša pēdējā datuma, tad maksas samazinājums tiek piemērots nākamajā rēķinā, veicot nepieciešamās korekcijas. Pieteikties atbalstam!

Ja kvalificējaties atbalstam, noteikti jābūt ziņotam rādījumam, par aprēķinātu patēriņu, atbalsts netiks piemērots līdz faktiskā patēriņa korekcijai. Aicinām klientus būt atbildīgiem un iesniegt precīzus datus par patēriņu, jo tie tiks salīdzināti ar sadales sistēmas operatora Gaso pieejamo informāciju. Datu nesakritības vai nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā atbalsts var tikt atteikts!

Iepriekšējie jaunumi

25.08.2022. | iedzīvotājiem
Svarīga informācija Izlīdzinātā maksājuma klientiem par izmaiņām norēķinu kārtībā un skaitītāju rādījumu ziņošanā

Šī gada 15. septembrī stāsies spēkā izmaiņas Latvijas Gāze norēķinu kārtībā par dabasgāzi mājsaimniecībām, paredzot, ka norēķinu veidu Izlīdzinātais maksājums saviem klientiem vairs nepiedāvāsim. Turpmāk visiem jauniem mājsaimniecību klientiem piedāvāsim uzreiz saņemt ikmēneša rēķinu, savukārt esošiem mājsaimniecību klientiem norēķinu veida maiņa notiks pakāpeniski līdz šī gada nogalei.

Lasīt vairāk
22.08.2022. | pārvaldība
AS “Latvijas Gāze” paziņojums par gāzapgādes plānu saistītajiem lietotājiem

Neskatoties uz šobrīd nepietiekošo dabasgāzes apjomu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un ierobežotajām gāzapgādes iespējām, AS “Latvijas Gāze” kā Publiskais tirgotājs un sociāli atbildīga komercsabiedrība turpina darbu pie risinājumiem par saistīto lietotāju nodrošināšanu ar gāzapgādi 2022/2023. gada apkures sezonai.

Lasīt vairāk
18.08.2022. | pārvaldība
AS “Latvijas Gāze” paziņojums par dabasgāzes krājumiem

AS “Latvijas Gāze” atkārtoti norāda, ka pieejamais dabasgāzes apjoms Inčukalna pazemes gāzes krātuvē uz šī paziņojuma izplatīšanas datumu ir 0,45 TWh.

Lasīt vairāk