Valdība ir lēmusi par dabasgāzes cenas pieauguma kompensāciju mājsaimniecībām, plašāka informācija par valsts atbalstu pieejama šeit. Savukārt, lai sniegtu atbalstu tām mājsaimniecībām, kuras saņem apkures pakalpojumu ar starpnieka iesaisti, kas ir juridiska vai fiziska persona, piemēram, apsaimniekotāji, projekta attīstītāji, īpašnieki, valsts atbalsts tiek nodrošināts ar šo starpnieku palīdzību, ja viņš ir iesniedzis pieteikumu Latvijas Gāzei. Tātad valsts atbalstu var saņemt arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, rindu mājas īpašnieks, apsaimniekotājs, projekta attīstītājs, kur savstarpējo līgumsaistību ietvaros dabasgāzi lieto mājsaimniecības. Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada janvāra līdz aprīļa beigām. 

Pieteikties valsts atbalstam var līdz 30. aprīlim

Pieteikties valsts atbalsta saņemšanai var visā atbalsta piemērošanas periodā, bet ne vēlāk par 30.aprīli. Lūgums ņemt vērā, ka atbalsta piemērošana noslēdzas ar 2022.gada aprīli. Ja pieteikums par valsts atbalsta kompensāciju tiks saņemts pēc rēķina par 2022.gada aprīli izrakstīšanas, maksas samazinājums vairs netiks piemērots.

Aicinām nenokavēt pieteikuma iesniegšanas termiņus!

Lai saņemtu maksas samazinājumu, līgumslēdzējam par katru objektu jāiesniedz atsevišķs pieteikums, ik mēnesi norādot:

  • Mēneša patēriņu par dzīvokļiem ar patēriņu vidēji mēnesī līdz 500 m3
  • Mēneša patēriņu par dzīvokļiem ar patēriņu vidēji mēnesī virs 500 m3
  • Ja dzīvojamajai mājai ir uzstādīta telemetrija un viss patēriņš tiek izmantots mājsaimniecību vajadzībām, tad attiecīgajā patēriņa ailē (21m3 līdz 500m3 vai virs 500 m3) norādiet - "viss telemetrijas patēriņš"

Maksas samazinājuma apmērs par vienu kWh ir atkarīgs no patēriņa

  • Ja vidējais patēriņš mēnesī 12 mēnešu periodā ir no 221 kWh līdz 5269 kWh (21 m3 - 500 m³), no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,03045 euro par vienu kWh (bez PVN) apmērā.
  • Savukārt tiem, kuru vidējais mēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir virs 5269 kWh (500 m³), no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,02279 euro par vienu kWh (bez PVN) apmērā.

Obligāti jāziņo skaitītāju rādījumi

Ja kvalificējaties atbalstam, noteikti jābūt ziņotam rādījumam, par aprēķinātu patēriņu, atbalsts netiks piemērots līdz faktiskā patēriņa korekcijai!

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par valsts atbalsta piešķiršanu

Kad varu pieteikties?

Pieteikties valsts atbalsta saņemšanai var visā atbalsta piemērošanas periodā, bet ne vēlāk par 30. aprīli, tomēr aicinām katra mēneša beigās iesniegt pieteikumu par konkrēto mēnesi, lai izvairītos no korekciju veikšanas rēķinos.

Ja pieteikums par valsts atbalsta kompensāciju par attiecīgo mēnesi tiek iesniegts pēc mēneša pēdējā datuma, tad maksas samazinājums tiek piemērots nākamajā rēķinā, veicot nepieciešamās korekcijas.

Vai man ir jāpiesakās atbalstam, ja līgums noslēgts ar mājsaimniecības lietotāju par regulētu tarifu?

Mājsaimniecību klientiem, nav jāpiesakās atbalsta saņemšanai, maksas samazinājums tiks piešķirts automātiski un to varēs redzēt Latvijas Gāze nosūtītajos norēķinu dokumentos.

Vai man ir jāpiesakās atbalstam, ja līgums noslēgts ar kādu no tirgus produktiem (fiksēta cena, individuāla cena, mainīga cena)?

Jums jāpiesakās valsts atbalsta saņemšanai, ja dabasgāze objektā, par kuru noslēgts līgums, tiek izmantota mājsaimniecības vajadzībām.

Vai man ir jāpiesakās atbalstam, ja objektā ir tikai komerctelpas vai savstarpējie darījumu līgumi ar juridiskām personām par jebkāda veida saimniecisko darbību?

Nē, Jums nav jāpiesakās, jo nevarēsim piemērot atbalstu, tas paredzēts tikai mājsaimniecību gala patērētājiem.

Kas jāņem vērā, aizpildot pieteikumu?

  • Lai saņemtu maksas samazinājumu, līgumslēdzējam (apsaimniekotājam, īpašniekam vai attīstītājam) par katru gazificēto objektu jāiesniedz atsevišķs pieteikums. Ja vienā adresē ir vairāki gazificētie objekti, piemēram, 5 dzīvokļi, kuriem ir atsevišķi skaitītāji, jāiesniedz 5 pieteikumi – atsevišķs pieteikums par katru gazificēto objektu.
  • Ja kvalificējaties atbalstam, noteikti jābūt ziņotam rādījumam, par aprēķinātu patēriņu, atbalsts netiks piemērots līdz faktiskā patēriņa korekcijai!

Cik liela atlaide man tiks piemērota?

Atbalsts tiks piemērots atkarībā no pielīgtās cenas un norādītās apjoma sadaļas (par patēriņu vidēji mēnesī no 21 m3 līdz 500m3 vai par patēriņu vidēji mēnesī virs 500 m3).

Jāņem vērā, ka minimālā cenas robeža, līdz kurai tiek piemērota atlaide, ir 34 EUR/MWh. Ja Jūsu pielīgtā cena ir piem. 45 EUR/MWh, tad tiks piemērota atlaide tikai par starpību – 45 EUR - 34 EUR= 11 EUR/MWh