Pieteikuma iesniegšanas periods ir noslēdzies.

Izlīdzināto maksājumu varēs izmantot līdz 2023. gada 31. martam, aizpildot pieteikumu tā saglabāšanai.

 • Pieteikums  ir jāiesniedz 30 dienu laikā no vēstules (par norēķinu veida maiņu un izlīdzinātā maksājuma saglabāšanas iespējām) izveidošanas datuma! 
 • Pēc šī termiņa beigām norēķinu veidu mainīt nevarēs.
 • Pieteikumu var iesniegt elektroniski (forma pieejama zemāk) vai zvanot klientu servisam 67 869 866 (darba dienās no 8:00 līdz 18:00). 
 • Citos kanālos pieteikumi netiek pieņemti.
 • Visām maksājumu saistībām, kurām iestājies izpildes termiņš jābūt izpildītām.
 • Pozitīva lēmuma gadījumā Izlīdzināto maksājumu noteiksim atbilstoši šī brīža spēkā esošiem tarifiem un līdz 31.03.2023. maksājuma apmērs nemainīsies.  Tas nozīmē, saņemot noslēguma gada pārskatu nākamā gada aprīlī, ir risks saņemt lielu summu samaksai, jo ar 1. janvāri būs spēkā jaunie tarifi, kuru apmēru šobrīd nav iespējams prognozēt. Noslēguma pārskatā norādītā pārrēķina summa būs jāapmaksā pāris nedēļu laikā.
 • Arī klientiem, kuri kvalificējas valsts atbalstam, Izlīdzinātais maksājums būs noteikts atbilstoši spēkā esošiem tarifiem, bez valsts atbalsta. Taču klienti var būt droši, ka piešķirto atbalstu saņems pilnā apmērā, jo veidojot pārrēķinu 2023. gada aprīlī, ņemsim vērā  faktisko patēriņu pa mēnešiem un attiecīgā perioda tarifus, ar samazinātu dabasgāzes cenu. Tātad, valsts atbalsts tiks piemērots atbilstoši faktiskajam ikmēneša patēriņam, taču netiks samazināts Izlīdzinātais maksājums.
 • Prognozētais vidējais patēriņš mēnesī būs aprēķināts atkarībā no dabasgāzes izmantošanas veida. Klientiem, kuri dabasgāzi izmanto APKUREI, gada patēriņš tiks dalīts ar atlikušo mēnešu skaitu līdz 31.03.2023, jo Izlīdzinātā maksājuma periods iekrīt ziemas mēnešos un to vairs nav iespējas izlīdzināt uz gadu. Tādējādi prognozētais vidējais patēriņš ziemas mēnešos būs līdzīgs klientu faktiskajam patēriņam. Klientiem, kuri dabasgāzi patērē ĒDIENA GATAVOŠANAI, gada patēriņš tiks dalīts ar 12, jo patēriņš būtiski nemainās atkarībā no gadalaikiem.

Rūpīgi izvērtējiet vai tiešām vēlaties saglabāt norēķinus pēc Izlīdzinātā maksājuma. Saņemot noslēguma gada pārskatu nākamā gada aprīlī, ir risks saņemt lielu summu samaksai, jo ar 1. janvāri būs spēkā jaunie tarifi, kuru apmēru šobrīd nav iespējams prognozēt. Noslēguma pārskatā norādītā pārrēķina summa būs jāapmaksā pāris nedēļu laikā.

Esam apkopojuši dažas būtiskākās priekšrocības, ko sniedz ikmēneša rēķinu saņemšana:

 • Iespēja katru mēnesi saņemt norēķinu dokumentu, kā atgādinājumu par veicamo maksājumu, skaidri redzot cik konkrēti šajā mēnesī ir jāmaksā.
 • Skaidri redzēt valsts piešķirtā atbalsta apmēru kārtējā mēnesī, ja tādam kvalificējaties.
 • Pārraugot patērēto enerģijas daudzumu katru mēnesi, varat veikt pasākumus, lai palielinātu energoefektivitāti un samazinātu rēķina summu. Energoresursu patēriņa samazināšana mājās palīdz ne tikai samazināt enerģijas rēķinus, bet arī samazināt oglekļa pēdas nospiedumu.
 • Vieglāk pretendēt uz citiem valsts vai pašvaldības pabalstiem, uzrādot rēķinu kā izdevumu apliecinošu dokumentu.

Norēķinu veida maiņai uz Rēķins nav jāpiesakās, tā notiks automātiski.