Valde

Valdes pilnvaru termiņš: no 2018. gada 16. augusta līdz 2021. gada 15. augustam.
Valdes locekles Ingas Āboliņas pilnvaru termiņš: no 2020. gada 17. augusta līdz 2023. gada 16. augustam.

Padome

Padomes pilnvaru termiņš: no 2019. gada 9. oktobra līdz 2022. gada 8. oktobrim

Revīzijas komiteja

Revīzijas komitejas pilnvaru termiņš: no 2020. gada 31. marta līdz 2023. gada 30. martam