Ārkārtas akcionāru sapulce
06.09.2021.

Norise: 2021. gada 6. septembrī, plkst. 12.00 Rīgā, Aristida Briāna ielā 6, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”, vienotais reģ. nr. 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 (tālāk tekstā - Sabiedrība), pamatojoties uz akcionāra - publiskās akciju sabiedrības “Gazprom” pieprasījumu, valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2021. gada 6. septembrī, plkst. 12.00 Rīgā, Aristida Briāna ielā 6, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.