15.08.2017.

Norise: AS "Latvijas Gāze" Vagonu ielā 20, Rīgā, plkst. 11.00

16.06.2017.

Norise: AS "Latvijas Gāze", Vagonu ielā 20, Rīgā, plkst. 10.00

31.03.2017.

Norise: AS "Latvijas Gāze", Vagonu ielā 20, Rīgā, plkst. 10.00

21.12.2016.

Norise: AS "Latvijas Gāze", Vagonu ielā 20, Rīgā, plkst. 10.00

02.09.2016.

Norise: AS "Latvijas Gāze", Vagonu ielā 20, Rīgā, plkst. 10.00