03.01.2024.

Norise: 2024. gada 22. februārī, plkst. 10.00 Rīgā, Vagonu ielā 20 un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus

09.08.2023.

Atbilstoši Komerclikuma 285. panta 5. daļas prasībām, AS “Latvijas Gāze” 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc akcionāru sapulces savā mājaslapā internetā publicē izrakstu no 2023. gada 27. jūlija arkārtas akcionāru sapulces protokola Nr. 2 (2023).

21.06.2023.

Norise: 2023. gada 27. jūlijā, plkst. 10.00 Rīgā, Vagonu ielā 20 un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus

19.06.2023.

Norise: 2023. gada 19. jūnijā, plkst. 10.00 Rīgā, Vagonu ielā 20 un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus

07.07.2022.

Norise: 2022. gada 8. augustā, plkst. 10.00 Rīgā, Vagonu ielā 20 un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus