01.07.2016.

Norise: AS "Latvijas Gāze", Vagonu ielā 20, Rīgā, plkst. 10.00

22.03.2016.

Norise: AS "Latvijas Gāze", Vagonu ielā 20, Rīgā, plkst. 10.00