Izmaiņas sadales sistēmas operatora AS “Gaso” tarifos no 2024. gada 1. janvāra

2023. gada 19. decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēdē tika apstiprināti jaunie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi tarifu periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Tarifi stājas spēkā ar 2024. gada 1. janvāri un būs redzami 2024. gada februārī saņemtajos rēķinos par janvārī patērēto dabasgāzi. Jauna sadales operatora Gaso fiksētā maksa un mainīgā daļa atkarībā no dabasgāzes patēriņa būs atrodama rēķina detalizācijā.

Tarifu fiksētā daļa

Lielākā daļa Gaso izmaksu (gāzesvadu un sadales iekārtu rekonstrukcija un uzturēšana, Avārijas dienesta darbs, speciālistu algas utt.) ir fiksētas. Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš. Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).

Atļautā slodze, m3/hSadale – fiksētā maksa ar PVN 21% līdz 31.12.2023.Sadale – fiksētā maksa ar PVN 21% no 01.01.2024.
Līdz 63.99 EUR/mēnesī5.59 EUR/mēnesī
6,1-1010.99 EUR/mēnesī14.90 EUR/mēnesī
10,1-1617.56 EUR/mēnesī23.34 EUR/mēnesī
16,1-2526.79 EUR/mēnesī34.97 EUR/mēnesī
25,1-4039.81 EUR/mēnesī48.62 EUR/mēnesī

Tarifu mainīgā daļa atsevišķiem lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu pieaugs, bet citiem samazināsies.

Dabasgāzes gada patēriņšSadale – mainīgā daļa EUR/kWh

(bez PVN) līdz 31.12.2023.
Sadale – mainīgā daļa EUR/kWh

(bez PVN) no 01.01.2024
Līdz 2 635 kWh0.02295030.0280907
No 2 635,1 līdz 263 450 kWh0.00891990.0121219
No 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh0.0857000.092978
No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh0.0585420.061972
No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh0.0391340.040262
No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh0.014665-*
No 132 778 800,1 līdz 1 353 800 000 kWh0.0197710.020085
Virs 1 353 800 000 kWh0.04006

0.04013

* Gaso izņēmis specializēto tarifu lietotāju grupas, kuras patērē no 13 277 880,1 līdz pat vairāk nekā 1 353 800 000 kWh dabasgāzes, jo šādas lietotāju grupas nepastāv.

Tarifa mainīgā daļa lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu.

Lietotājiem, kuri patērē (gadā)Sadales tarifs līdz 31.12.2023. (EUR/MWh, bez PVN)Sadales tarifs no 01.01.2024 (EUR/MWh, bez PVN)
no 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh15.974214.5564
no 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh7.038613.5645
no 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh5.49778.6139


GASO tarifi 2024. gadam aprēķināti, ņemot vērā objektīvos apstākļus - dabasgāzes lietotāju skaita, dabasgāzes patēriņa samazināšanos un neprognozētās izmaksas dabasgāzes cenu pieauguma dēļ.

Sadales operatora Gaso pakalpojumi sastāda tikai daļu no kopējā maksājuma par dabasgāzi –dabasgāzes cena, ko ietekmē resursa cenas svārstības pasaules tirgos, maksa par pārvades pakalpojumiem, sadales operatora pakalpojumi, kā arī akcīzes un pievienotās vērtības nodoklis, ko regulē valsts. Dabasgāzes cenu nosaka brīvais tirgus un tā svārstās atkarībā no globālās situācijas, jo ir piesaistīta Eiropas gāzes biržu indeksiem.

Plašāka informācija par tarifiem ir pieejama Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā www.sprk.gov.lv.

Iepriekšējie jaunumi

10.01.2024. | tarifi | iedzīvotājiem
Svarīgi, par rēķiniem 2024. gada janvārī

Noslēdzoties kalendārajam gadam, Sadales sistēmas operators Gaso veic tarifu pārrēķinu par iepriekšējo gadu.

Lasīt vairāk
10.01.2024. | tarifi | iedzīvotājiem
No 2024. gada 1. janvāra stājušies spēkā dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" jaunie sadales sistēmas pakalpojuma tarifi

2023. gada 19. decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēdē tika apstiprinātas izmaiņas Gaso tarifos tarifu periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Jaunie sadales sistēmas pakalpojuma tarifi rēķinos būs redzami 2024. gada februārī par janvārī patērēto dabasgāzi.

Lasīt vairāk
24.11.2023. | pārvaldība
AS “Latvijas Gāze” paziņojums par izmaiņām AS “Latvijas Gāze” Padomes sastāvā

2023. gada 24. novembrī AS “Latvijas Gāze” ir saņēmusi Padomes locekļu N. Merigo Kuka, H.Peter-Florena un Ē. Atvara paziņojumus par padomes locekļu amata atstāšanu sakarā ar to, ka vadības izpirkuma procesa  ietvaros ir veiksmīgi noslēdzies līdzšinējam Sabiedrības akcionāram Luksemburgas investīciju fondam “Marguerite Gas II S.À.R.L” piederošo 28,97 % akciju pārdošanas darījums ar SIA “Energy Investments”.

Lasīt vairāk