Svarīgi, par rēķiniem 2024. gada janvārī

Noslēdzoties kalendārajam gadam, Sadales sistēmas operators Gaso veic tarifu pārrēķinu par iepriekšējo gadu.

Sadales pakalpojumus sastāv no fiksētās un mainīgās maksas:

  • Fiksētā maksa ir atkarīga no gazificētā objekta pieslēguma atļautās slodzes. Veicot pārrēķinu par 2023.gadu tā netiek mainīta.
  • Mainīgā maksa ir atkarīga no patērētā dabasgāzes apjoma gadā. Pēc patērētā dabasgāzes gada apjoma objektam tiek noteikta atbilstošā tarifa grupa. Ja, noslēdzoties kalendārajam gadam, Gaso konstatē, ka faktiski patērētais dabasgāzes daudzums gadā neatbilst iepriekš piemērotajai sadales tarifu grupai, tiek veikts pārrēķins par visu gadu atbilstoši faktiskajam dabasgāzes patēriņam un tiek piemērota faktiskajai situācijai atbilstošā tarifu kategorija.

Visbiežāk tarifu grupa mainās, ja, piemēram, dabasgāze tika lietota ēdiena gatavošanai un pēc tam pieslēgta arī mājokļa apkurei vai arī otrādi. Mājsaimniecībām tiek izmantotas 2 tarifu grupas:

  • 0 – 2 635 kWh (0 – 250 m3) gadā
  • 2 635.1 līdz 263 450 kWh (250.1 – 25 000 m3) gadā
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 91.punktu, sadales sistēmas operators ir atbildīgs par tarifu pareizu piemērošanu gazificētajā objektā. Tāpēc pārrēķins tiek veikts uz Noteikumos paredzētā deleģējuma pamata izdotās akciju sabiedrības “Gaso” 2023.gada 20.aprīļa kārtības “Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pielietošanas kārtība” 29. un 30.punktā.

Informāciju par izmaiņām GASO tarifos no 01.01.2024. var izlasīt šeit.

Saproti savu rēķinu. 

Rēķins, ko saņemat ik mēnesi satur daudz svarīgas informācijas, un mums ir svarīgi, lai jūs varētu viegli saprast rēķinā norādīto informāciju un ātri gūt priekšstatu par katru tā sadaļu. Aicinām iepazīties ar rēķina detalizētu skaidrojumu šeit.


Ja radies jautājums par Sadales sistēmas operatora pārrēķina veikšanas kārtību, ieskaties sadaļā Jautājumi un atbildi vai sazinies ar Klientu atbalsta komandu.

Iepriekšējie jaunumi

10.01.2024. | tarifi | iedzīvotājiem
No 2024. gada 1. janvāra stājušies spēkā dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" jaunie sadales sistēmas pakalpojuma tarifi

2023. gada 19. decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēdē tika apstiprinātas izmaiņas Gaso tarifos tarifu periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Jaunie sadales sistēmas pakalpojuma tarifi rēķinos būs redzami 2024. gada februārī par janvārī patērēto dabasgāzi.

Lasīt vairāk
24.11.2023. | pārvaldība
AS “Latvijas Gāze” paziņojums par izmaiņām AS “Latvijas Gāze” Padomes sastāvā

2023. gada 24. novembrī AS “Latvijas Gāze” ir saņēmusi Padomes locekļu N. Merigo Kuka, H.Peter-Florena un Ē. Atvara paziņojumus par padomes locekļu amata atstāšanu sakarā ar to, ka vadības izpirkuma procesa  ietvaros ir veiksmīgi noslēdzies līdzšinējam Sabiedrības akcionāram Luksemburgas investīciju fondam “Marguerite Gas II S.À.R.L” piederošo 28,97 % akciju pārdošanas darījums ar SIA “Energy Investments”.

Lasīt vairāk
03.11.2023. | finanses | pārvaldība
Latvijas Gāze ieņem 16. pozīciju Latvijas vērtīgāko uzņēmumu Top 101

2023. gadā, finanšu uzņēmuma “Prudentia” un “Nasdaq Riga” kopīgi veidotajā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu Top 101, „Latvijas Gāze” atzīta par savas nozares uzņēmumu līderi, ieņemot 2. vietu un atzīta par 16. vērtīgāko uzņēmumu Latvijā, kas ir par četrām vietām augstāk, nekā 2022.gadā.

Lasīt vairāk