AS “Latvijas Gāze” paziņojums saistībā ar Eiropas Savienības 10. sankciju paketi, tā ietekmi uz Sabiedrības darbību

2023. gada 25. februārī ir stājusies spēkā Padomes Regula (ES) 2023/427, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula Nr. 2023/427).

Atbilstoši Regulas 5.o pantam no 2023. gada 27. marta ir aizliegts Krievijas valstpiederīgajiem vai fiziskām personām, kas uzturas Krievijā, ieņemt amatus kritisko infrastruktūru, Eiropas kritisko infrastruktūru un kritisko vienību īpašnieku vai operatoru pārvaldības struktūrās.

AS “Latvijas Gāze” meitas sabiedrība AS “Gaso” ir nacionālai drošībai nozīmīga kapitālsaiedrība, kurai pieder kritiskā infrastruktūra – dabasgāzes sadales tīkls.

Ievērojot minēto, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības, AS “Latvijas Gāze” veiks visas darbības, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas turpmākajā AS “Gaso” pārvaldības struktūrā atbilstoši Regulas Nr.2023/427 prasībām noteiktajā termiņā.

Cita būtiska ietekme uz AS “Latvijas Gāze” saimniecisko darbību nav.

AS “Latvijas Gāze” apliecina, ka savā saimnieciskajā darbībā, sniedzot dabasgāzes tirdzniecības un piegādes pakalpojumus, ievēro Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvos aktus (tajā skaitā likumus, noteikumus, lēmumus, rezolūcijas), kas sevī iekļauj un/vai ir saistīti ar sankciju piemērošanu un citiem ierobežojumiem attiecībā uz virkni personu, jurisdikciju un teritoriju, kā arī ASV normatīvos aktus, kuri ietver un/vai ir saistīti ar sankciju piemērošanu un citiem ierobežojumiem.

AS “Latvijas Gāze”

Valde

Iepriekšējie jaunumi

22.02.2023. | iedzīvotājiem | pārvaldība
Latvijas Gāze sniedz atbalstu Latvijas Audžuģimeņu biedrībai

Latvijas Gāze ziedo datortehniku Latvijas Audžuģimeņu biedrībai (LAB, Biedrība).

Lasīt vairāk
21.02.2023. | pārvaldība
AS "Latvijas Gāze" paziņojums par AS "Gaso" pārdošanas procesa uzsākšanu

2022.gada 8.augustā AS “Latvijas Gāze” akcionāri pieņēma lēmumu par Sabiedrības reorganizācijas procesa vai pamatkapitāla samazināšanas uzsākšanu.

Lasīt vairāk
07.02.2023. | uzņēmumiem | iedzīvotājiem
Klientu datu drošība un ērtums pirmajā vietā

Pateicamies mūsu klientiem par tik aktīvu eParaksta izmantošanu klientu portālā, ierindojot Latvijas Gāzi "eParaksta čepmionu" trijniekā. LVRTC Latvijas Gāzi atzinis par 3 populārāko uzņēmumu komercsektorā, kurā lietotāji autorizējās, izmantojot eParaksta identifikāciju.

Lasīt vairāk