Latvijas Gāze iegūst zelta kategoriju Ilgtspējas indeksā

Apliecinot izpratni par atbildīgu, ētisku un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, Latvijas Gāze, piedaloties pirmo gadu, ieguvusi zelta kategoriju Ilgtspējas indeksa 2022 novērtējumā.

Uzņēmumu atbilstība tika izvērtēta, analizējot to iesniegtos datus par paveikto dažādās ilgtspējas jomās, piemēram, darbinieku labbūtību, vides aizsardzību, korporatīvo pārvaldību, ieguldījumu sabiedrības un vietējās kopienas attīstībā u.c. Tāpat tika analizēti publiski pieejamie dati, attieksme pret klientiem un sadarbības partneriem, ieguldījums nozares attīstībā un nākotnes plāni ilgtspējas jomā.

Latvijas Gāze Ilgtspējas indeksā piedalījās pirmo gadu un tāpēc esam ļoti gandarīti par augsto novērtējumu – Zelta kategorija. Mēs pievēršam lielu uzmanību ilgtspējas jautājumiem, rūpējoties par mūsu darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un īstenojot caurspīdīgu korporatīvo pārvaldību. Dalība Ilgtspējas indeksā ir ļoti vērtīga ikvienam uzņēmumam, mums tā dos papildus stimulu un zināšanas par to, kam mums jāpievērš lielāka uzmanība un, kuras jomas jāattīsta, lai mūsu uzņēmējdarbību padarītu vēl ilgtspējīgāku,”pauž Latvijas Gāze mārketinga departamenta vadītāja Jeļena Labanovska.

Minimālo Ilgtspējas indeksa slieksni šogad pārvarēja 78 organizācijas – uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes u.c., no kurām katra piektā šajā novērtējumā piedalījās pirmo reizi. Lai gan daudziem ilggadējiem šī novērtējuma dalībniekiem izdevās uzlabot savu sniegumu, kopējais dalībnieku sniegums ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī – 79,5%.

Ilgtspējas indekss ir starptautiski atzīts instruments organizāciju korporatīvās atbildības un ilgtspējas līmeņa izvērtēšanai piecās dažādās jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabiedrībā – ar mērķi palīdzēt tām augt un pilnveidoties.

Iepriekšējie jaunumi

14.06.2022. | pārvaldība
Izmaiņas AS “Latvijas Gāze” valdē

AS “Latvijas Gāze” valdes locekle un finanšu direktore 2022. gada 12. augustā ir nolēmusi atstāt uzņēmumu personisku iemeslu dēļ.

Lasīt vairāk
10.06.2022. | tarifi | iedzīvotājiem
No 1. jūlija stājas spēkā jaunie dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām

No 2022. gada 1. jūlija mājsaimniecībām, kas iegādājas dabasgāzi pēc regulētā tarifa, mainīsies dabasgāzes tarifs nākamajam pusgadam.

Lasīt vairāk
30.05.2022. | pārvaldība | dabasgāzes tirgus
Latvijas Gāze Baltijas gāzes tirgus forumā

Šī gada 25. maijā Tallinā norisinājās 14. Baltijas gāzes tirgus forums, kurā dalībnieki informēja par jaunākajiem notikumiem Baltijas un Somijas gāzes tirgos, stāstīja par infrastruktūras attīstības projektiem un dalījās ar informāciju par jaunākajiem notikumiem Baltijas un Somijas dabasgāzes tirgū.

Lasīt vairāk