Par turpmākiem norēķinu nosacījumiem par dabasgāzes importu Latvijā

AS “Latvijas Gāze” ir noslēgts ilgtermiņa dabasgāzes piegādes līgums ar PAS “Gazprom” par dabasgāzes piegādēm 2000.-2030. gadu periodā. Atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, līdz šim maksājumi par dabasgāzes piegādēm tika veikti EUR valūtā.

Kopš 2022. gada 31. marta tiek paredzētas izmaiņas līdzšinējā maksājumu norēķinu kārtībā par dabasgāzes importu Latvijā.

Kopš izmaiņu stāšanās spēkā AS “Latvijas Gāze” nav veikusi dabasgāzes iepirkumu no PAS “Gazprom”. Lēmums neveikt dabasgāzes iepirkumu ir pamatots gan ar politiskiem gan komerciāliem apsvērumiem. Vēl joprojām nav skaidra Eiropas Komisijas un Latvijas nostāja jautājumā par izmaiņām līdzšinējā norēķinu kārtībā, kā arī dabasgāzes tirgus cena ir ekonomiski nekonkurētspējīga un pārmērīgi augsta.

2022. gada 23. aprīlī starptautiskā ziņu aģentūra “Reuters” publicēja ziņu, ar nosaukumu “ES saka - maksājiet par Krievijas gāzi EUR, lai izvairītos no sankciju pārkāpuma (EU says pay for Russian gas in euros to avoid breaching sanctions), kurā cita starpā ir atsauce uz Eiropas Komisijas izstrādāto vadlīniju dokumentu par norēķinu jautājumu, kas nosūtīts dalībvalstīm. Vienlaikus publikācijā ir norādīts, ka vadlīniju dokumentā norādītas iespējas, kas ļauj uzņēmumiem likumīgi norēķināties par gāzi, tajā pat laikā uzsverot, ka procedūra, kas paredz atkāpes no 2022. gada 31. martā Krievijas Federācijas prezidenta V. Putina izdotā rīkojuma nav līdz galam skaidra.

Ievērojot šo publiskajā starptautiskajā mediju telpā izskanējušo informāciju, kā arī faktu, ka nedz Eiropas Komisijas, nedz Eiropas Padomes oficiālajās tīmekļa vietnēs nav pieejams vadlīniju dokumenta teksts, AS “Latvijas Gāze” ir lūgusi Ekonomikas Ministriju kā par enerģētikas sektoru un nozares politiku atbildīgo kompetento iestādi sniegt skaidrojumu, vai augstāk minētā norēķinu veikšanas kārtība ir uzskatāma par tādu, kas ir saderīga ar sankciju režīma prasībām attiecībā uz Krievijas Federāciju, lai tādejādi AS “Latvijas Gāze” būtu iespējams plānot turpmāko saimniecisko darbību un turpināt pildīt savas saistības kā publiskajam tirgotājam pret vairāk kā 350 000 mājsaimniecību klientiem.

Vienlaikus AS “Latvijas Gāze” ir vērsusies Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijā ar lūgumu sniegt speciālo atļauju izmaiņām norēķinu kārtībā ar PAS “Gazprom”. Atbildes uz minētajiem lūgumiem vēl nav tikušas saņemtas AS “Latvijas Gāze” lietvedībā.

Šobrīd AS “Latvijas Gāze” dabasgāzes krājumi ir pietiekami, lai AS “Latvijas Gāze” varētu atļauties gaidīt komerciāli izdevīgāku dabasgāzes cenu. Brīdī, kad dabasgāzes tirgus situācija to atļaus, AS “Latvijas Gāze” atsāks iepirkt dabasgāzi.

AS “Latvijas Gāze” vārdā,
Valdes priekšsēdētājs
Aigars Kalvītis

Par AS “Latvijas Gāze”

Latvijas Gāze ir viens no Baltijas reģiona enerģētikas nozares līderiem.

Mūsu mērķis ir stiprināt Latvijas Gāzes koncerna līderpozīcijas Latvijas un Baltijas enerģijas tirgū, kļūstot par klientu pirmo izvēli starp dabasgāzes piegādātājiem un nodrošinot stabilāko dabasgāzes apgādi visam reģionam.

Dabasgāzes vairumtirdzniecība un pārdošana biznesa klientiem tiek veikta Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pēc Somijas gāzes tirgus atvēršanas 2020. gada 1. janvārī Latvijas Gāze veiksmīgi ir uzsākusi dabasgāzes tirdzniecību arī Somijā. Mājsaimniecību segmentā Latvijas Gāze ir vislielākais un nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā, apvienojot Latvijas teritorijā esošo gāzes infrastruktūru un institūcijas, tika izveidots apvienotais valsts uzņēmums "Latvijas Gāze". 1997. gadā tika uzsākta uzņēmuma privatizācija, noslēdzot to 2002. gadā. Kopš 1999. gada 15. februāra AS “Latvijas Gāze” akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga biržā. Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības dabasgāzes tirgus izveidei, kā arī beidzoties starp valsti un Latvijas Gāzes akcionāriem noslēgtā privatizācijas līguma termiņam, no Latvijas Gāzes 2017. gada sākumā tika nodalīts vienotais pārvades un uzglabāšanas uzņēmums AS “Conexus Baltic Grid”, bet 2017. gada 1. decembrī tika nodalīts sadales sistēmas operators AS “Gaso”.

Kontaktinformācija:
Sandra Joksta
investor.relations@lg.lv
tel. + 371 67 374 369

Iepriekšējie jaunumi

27.04.2022. | iedzīvotājiem
Paplašināta klientu portāla funkcionalitāte un pilnveidots dizains

Lai mūsu klientiem nodrošinātu ērtāku pakalpojumu izmantošanu, pārskatāmāku izkārtojumu un vizuāli mūsdienīgāku saskarsmi, esam rūpīgi strādājuši pie klientu portāla uzlabošanas.

Lasīt vairāk
13.04.2022. | pārvaldība
AS “Latvijas Gāze” paziņojums par dabasgāzes piegādēm

AS “Latvijas Gāze”, komentējot publiskā telpā izskanējušo informāciju par Latvijas apņemšanos ar 2023. gada 01. janvāri atteikties no Krievijas izcelsmes dabasgāzes importa Latvijā vēlas uzsvērt nepieciešamību par reģionālā principa ievērošanu.

Lasīt vairāk
07.04.2022. | pārvaldība
AS “Latvijas Gāze” paziņojums par dabasgāzes piegādēm

AS “Latvijas Gāze” ir vienmēr gādājusi par Latvijas interesēm un 30 gadu garumā nodrošinājusi Latvijas enerģētisko neatkarību.

Lasīt vairāk