Plānotas izmaiņas sadales sistēmas operatora Gaso tarifos no 2023. gada 1. janvāra.

Tarifu izmaiņas ir saistītas gan ar dabasgāzes cenu pieaugumu globālajos tirgos, gan būtisku lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma kritumu, kas ievērojami ietekmējis Gaso darbības rezultātus.

Jaunie dabasgāzes sadales pakalpojumu tarifi, kurus 24.novembrī sistēmas operators Gaso iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK), paredz palielinājumu, gan tarifu mainīgajai daļai, gan arī fiksētajai daļai.

Tarifu fiksētā daļa

Lielākā daļa Gaso izmaksu (gāzesvadu un sadales iekārtu rekonstrukcija un uzturēšana, Avārijas dienesta darbs, speciālistu algas utt.) ir fiksētas, kā rezultātā mājsaimniecību lietotājiem tarifa fiksētā daļa pieaugs par 22%.

Atļautā slodze, m3/hSadale- fiksētā maksa bez PVN 21% līdz 31.12.2022.Sadale- fiksētā maksa bez PVN 21% no 01.01.2023.Sadale – fiksētā maksa ar PVN 21% līdz 31.12.2022.Sadale – fiksētā maksa ar PVN 21% no 01.01.2023.
Līdz 62.70 EUR/mēnesī3.30 EUR/mēnesī3.27 EUR/mēnesī3.99 EUR/mēnesī
6,1-107.43 EUR/mēnesī9.08 EUR/mēnesī8.99 EUR/mēnesī10.99 EUR/mēnesī
10,1-1611.87 EUR/mēnes14.51 EUR/mēnesī14.36 EUR/mēnesī17.56 EUR/mēnesī
16,1-2518.11 EUR/mēnesī22.14 EUR/mēnesī21.91 EUR/mēnesī26.79 EUR/mēnesī
25,1-4026.90 EUR/mēnes32.90 EUR/mēnesī32.55 EUR/mēnesī39.81 EUR/mēnesī

Vēršam uzmanību, ka fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis dabasgāzes patēriņš mājoklī. Savukārt norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (ar apzīmējumu Qmax).

Tarifu mainīgā daļa

Tarifu mainīgās daļas palielinājums katrai patēriņa grupai ir atšķirīgs un tas svārstās no 20% – 27%. Mainīgās tarifa daļas pieaugumu ietekmē trīs gadu vidējā dabasgāzes patēriņa apjoma izmaiņas.

Dabasgāzes gada patēriņš0-2635 kWh2635.1 – 5269 kWh5269.10 – 263450 kWh
Sadale – mainīgā daļa EUR/MWh
(bez PVN) līdz 31.12.2022.
0.01807610.00744160.0074416
Sadale – mainīgā daļa EUR/MWh
(bez PVN) no 01.01.2023.
0.02295030.02295030.0229503

Sadales operatora Gaso pakalpojumi sastāda tikai daļu no kopējā maksājuma par dabasgāzi. To mājsaimniecībām veido piecas komponentes – dabasgāzes cena, ko ietekmē resursa cenas svārstības pasaules tirgos un kas tiek aprēķināta atbilstoši SPRK apstiprinātajai metodikai, maksa par pārvades pakalpojumiem, ko aprēķina un ar SPRK saskaņo Conexus Baltic Grid, akcīzes un pievienotās vērtības nodoklis, ko regulē valsts un sadales operatora pakalpojumi.

Aktuālie dabasgāzes tarifi, kas ir spēkā līdz 31.12.2022

Informācija rēķinos

Jaunie sadales operatora pakalpojumu tarifi būs redzami 2023. gada februārī saņemtajos rēķinos par janvārī patērēto dabasgāzi. Jauna sadales operatora Gaso fiksētā maksa un mainīgā daļa atkarībā no dabasgāzes patēriņa būs atrodama rēķina detalizācijā.

Klientiem, kas veic norēķinus par dabasgāzi pēc Izlīdzinātā maksājuma metodes, jaunas izlīdzinātā maksājuma summas netiks sūtītas. Tas nozīmē, ka tarifa izmaiņas tiks ņemtas vērā sagatavojot noslēguma gada pārskatu nākamā gada aprīlī. Atgādinām, ka Izlīdzinātā maksājuma grafiks ir spēkā līdz 31.03.2023.

Iepriekšējie jaunumi

25.11.2022. | finanses
Par kredītlīnijas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kas noslēgts ar "OP Corporate Bank plc" Latvijas filiāle

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” ir vienojusies ar "OP Corporate Bank plc", Latvijas filiāli par 2017. gada 22. septembrī noslēgtā kredītlīnijas (overdrafta) līguma pirmstermiņa izbeigšanu.

Lasīt vairāk
16.11.2022. | pārvaldība
Latvijas Gāze pirmo reizi iekļūst Centrālās un Austrumeiropas reģiona lielāko uzņēmumu topā

Latvijas Gāze iekļūst starptautiskā kredītrisku apdrošinātāja "Coface" veidotajā Centrālās un Austrumeiropas (CEE) TOP 500 lielāko uzņēmumu reitingā, ieņemot 480. pozīciju.

Lasīt vairāk
16.11.2022. | uzņēmumiem | padomi
Energoefektivitātes ieviešana uzņēmējdarbībā

Ar energoefektivitātes padomiem biznesa klientiem dalās Latvijas Gāze Biznesa attīstības vadītājs Olavs Ķiecis.

Lasīt vairāk