Tarifi mājsaimniecībām (saistītiem lietotājiem) tiek mainīti divreiz gadā — 1. janvārī un 1. jūlijā. Kopējo maksājumu par dabasgāzi veido vairākas komponentes un tas ir atkarīgs no patērētā dabasgāzes apjoma un no skaitītāja atļautās slodzes. 

Mēneša maksājuma kalkulators ar VALSTS ATBALSTU

Tarifi no 01.07.2022. līdz 31.12.2022.

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, 01.07.2022. - 31.12.2022.:

Dabasgāzes gada patēriņš0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 263450 kWh
(500.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena
EUR/kWh
0.1214855

0.1214855

0.1087460

Sadale - mainīgā daļa
EUR/kWh
0.01807610.00744160.0074416
Pārvade - izejas punkts
EUR/kWh
0.00192970.00192970.0019297
Akcīzes nodoklis*
EUR/kWh
0.001650.001650.00165
PVN 21%
EUR/kWh
0.03005970.02782640.0251511
Tarifs par 1 kWh0.17320100.16033320.1449184
Tarifs par 1 m³**1.825201.689601.52715

* Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
** Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh

Atļautā slodze, m3/hSadale - fiksētā maksa bez PVN 21%Sadale - fiksētā maksa ar PVN 21%
Līdz 62.70 EUR/mēnesī3.27 EUR/mēnesī
6,1 - 107.43 EUR/mēnesī8.99 EUR/mēnesī
10,1 - 1611.87 EUR/mēnesī14.36 EUR/mēnesī
16,1 - 25 18.11 EUR/mēnesī21.91 EUR/mēnesī
25,1 - 40
26.90 EUR/mēnesī32.55 EUR/mēnesī

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš. 
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).

Tarifi no 01.07.2022. līdz 31.12.2022, ņemot vērā valsts atbalstu

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, EUR/kWh:

Dabasgāzes gada patēriņš0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635,1 - 2651,9 kWh
(250 m³)
2652 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 263450 kWh
(500.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena0.12148550.12148550.12148550.1087460
Valsts piešķirtais atbalsts

-

-0.0300.030
Dabasgāzes cena, ņemot vērā valsts atbalstu--0.09148550.0787460
Sadale - mainīgā daļa0.01807610.00744160.00744160.0074416
Pārvade - izejas punkts0.00192970.00192970.00192970.0019297
Akcīzes nodoklis*0.001650.001650.001650.00165
PVN 21%0.03005970.02782640.02152640.188511
Tarifs par 1 kWh0.17320100.16033320.16033320.1449184

Tarifs par 1 kWh, ņemot vērā valsts atbalstu
0.17320100.16033320.12403320.1086184
Tarifs par 1 m³**1.825201.689601.689601.52715
Tarifs par 1 m³**, ņemot vērā valsts atbalstu1.825201.689601.307071.14462

* Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
** Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh

Atļautā slodze,
m3/h
Sadale - fiksētā maksa
bez PVN 21%
Sadale - fiksētā maksa
ar PVN 21%
Līdz 62.70 EUR/mēnesī3.27 EUR/mēnesī
6,1 - 107.43 EUR/mēnesī8.99 EUR/mēnesī
10,1 - 1611.87 EUR/mēnesī14.36 EUR/mēnesī
16,1 - 2518.11 EUR/mēnesī21.91 EUR/mēnesī
25,1 - 4026.90 EUR/mēnesī32.55 EUR/mēnesī

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax)

Tarifi no 01.01.2022. līdz 30.06.2022.

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa:

Dabasgāzes gada patēriņš
0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 263450 kWh
(500.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena
EUR/kWh
0.0647755

0.0647755

0.0520360
Sadale - mainīgā daļa
EUR/kWh
0.01807610.00744160.0074416
Pārvade - izejas punkts
EUR/kWh
0.00192970.00192970.0019297
Akcīzes nodoklis*
EUR/kWh
0.001650.001650.00165
PVN 21%
EUR/kWh
0.01815060.01591730.0132420
Tarifs par 1 kWh0.10458190.09171410.0762993
Tarifs par 1 m³**1.102090.966490.80405

* Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
** Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh

Atļautā slodze, 
m3/h
Sadale - fiksētā maksa
bez PVN 21%
Sadale - fiksētā maksa
ar PVN 21%
Līdz 62.70 EUR/mēnesī3.27 EUR/mēnesī
6,1 - 107.43 EUR/mēnesī8.99 EUR/mēnesī
10,1 - 1611.87 EUR/mēnesī14.36 EUR/mēnesī
16,1 - 2518.11 EUR/mēnesī21.91 EUR/mēnesī
25,1 - 4026.90 EUR/mēnesī32.55 EUR/mēnesī

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).

Tarifi no 01.01.2022. līdz 30.06.2022 ietverot valsts atbalstu (periodā 01.01. - 30.04.2022)

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa:

Dabasgāzes gada patēriņš
0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 63227,9 kWh
(500.01 - 6000 m³)
63228 - 263450 kWh
(6000.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena
EUR/kWh
0.0647755

0.0343255 (01.01.- 30.04.)
0.0647755 (01.05.-30.06.)

0.021586 (01.01.-30.04.)
0.052036 (01.05.-30.06.)
0.029246 (01.01.-30.04.)
0.052036 (01.05.-30.06.)
Sadale - mainīgā daļa
EUR/kWh
0.01807610.00744160.00744160.0074416
Pārvade - izejas punkts
EUR/kWh
0.00192970.00192970.00192970.0019297
Akcīzes nodoklis*
EUR/kWh
0.001650.001650.001650.00165
PVN 21%
EUR/kWh
0.0181506

0.0095228 (01.01.-30.04.)
0.0159173 (01.05.-30.06.)

0.0068475 (01.01.-30.04.)
0.013242 (01.05.-30.06.)

0.0084561 (01.01.-30.04.)
0.013242 (01.05.-30.06.)

Tarifs par 1 kWh0.10458190.0548696 (01.01.-30.04.)
0.0917141 (01.05.-30.06.)

0.0394548 (01.01.-30.04.)
0.0762993 (01.05.-30.06.)
0.0487234 (01.01.-30.04.)
0.0762993 (01.05.-30.06.)
Tarifs par 1 m³**1.102090.57822 (01.01.-30.04.)
0.96649 (01.05.-30.06)
0.41578 (01.01.-30.04.)
0.80405 (01.05.-30.06.)
0.51345 (01.01.-30.04.)
0.80405 (01.05.- 3.06.)

* Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
** Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh

Atļautā slodze, 
m3/h
Sadale - fiksētā maksa
bez PVN 21%
Sadale - fiksētā maksa
ar PVN 21%
Līdz 62.70 EUR/mēnesī3.27 EUR/mēnesī
6,1 - 107.43 EUR/mēnesī8.99 EUR/mēnesī
10,1 - 1611.87 EUR/mēnesī14.36 EUR/mēnesī
16,1 - 2518.11 EUR/mēnesī21.91 EUR/mēnesī
25,1 - 4026.90 EUR/mēnesī32.55 EUR/mēnesī

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).