Tarifi mājsaimniecībām (saistītiem lietotājiem) tiek mainīti divreiz gadā — 1. janvārī un 1. jūlijā.

Kopējo maksājumu par dabasgāzi veido vairākas komponentes un tas ir atkarīgs no patērētā dabasgāzes apjoma un no skaitītāja atļautās slodzes. Izmantojot kalkulatoruJūs varat aprēķināt savu aptuveno ikmēneša maksājumu (aprēķins ir informatīvs).

Kā veidojas kopējais maksājums par dabasgāzi?
Kopējais maksājums par dabasgāzi

Dabasgāzes cena - ietver ne tikai cenu par pašu dabasgāzi, kā preci, bet arī tirdzniecības, uzglabāšanas un pārvades jaudas pakalpojumus. Dabasgāzes cenu mājsaimniecībām regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK);

Sadales pakalpojumi - nosaka AS „Gaso” par dabasgāzes piegādi pilsētas robežās. Maksa sastāv no tarifa par katru patērēto vienību un no fiksētās maksas, atkarība no pieslēguma atļautās maksimālās slodzes.

Pārvades pakalpojumi - nosaka AS „Conexus Baltic Grid” par dabasgāzes transportēšanu maģistrālajos cauruļvados;

Akcīzes nodoklis - nosaka un regulē valsts; Akcīzes nodokļa likmes ir apskatāmas šeit.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) - Ar PVN 21% apmērā tiek aplikts kopējais maksājums par dabasgāzi, to nosaka un regulē valsts.

Tarifi no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa:

Dabasgāzes gada patēriņš
0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 263450 kWh
(500.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena
EUR/kWh
0.02487010.02487010.0121306
Sadale - mainīgā daļa
EUR/kWh
0.01064850.00780870.0078087
Pārvade - izejas punkts
EUR/kWh
0.0020040.0020040.002004
Akcīzes nodoklis*
EUR/kWh
0.001650.001650.00165
PVN 21%
EUR/kWh
0.00822620.00762990.0049546
Tarifs par 1 kWh0.04739880.04396270.0285479
Tarifs par 1 m³**0.499490.463280.30084

* Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
** Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh

Atļautā slodze, 
m3/h
Sadale - fiksētā maksa
bez PVN 21%
Sadale - fiksētā maksa
ar PVN 21%
Līdz 61.77 EUR/mēnesī2.14 EUR/mēnesī
6,1 - 106.63 EUR/mēnesī8.02 EUR/mēnesī
10,1 - 1610.60 EUR/mēnesī12.83 EUR/mēnesī
16,1 - 2516.17 EUR/mēnesī19.57 EUR/mēnesī
25,1 - 4024.02 EUR/mēnesī29.06 EUR/mēnesī

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).

Tarifi no 01.07.2020 līdz 31.12.2020.

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, 01.07.2020. - 30.09.2020.:

Dabasgāzes gada patēriņš0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 263450 kWh
(500.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena
EUR/kWh
0.02273850.02273850.0099990
Sadale - mainīgā daļa
EUR/kWh
0.01064850.00780870.0078087
Pārvade - izejas punkts
EUR/kWh
0.00210960.00210960.0021096
Akcīzes nodoklis*
EUR/kWh
0.001650.001650.00165
PVN 21%
EUR/kWh
0.00780080.00720440.0045291
Tarifs par 1 kWh0.04494740.04151120.0260964
Tarifs par 1 m³**0.473650.437450.27501

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, 01.10.2020. - 31.12.2020.:

Dabasgāzes gada patēriņš0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 263450 kWh
(500.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena
EUR/kWh
0.0228441
0.0228441
0.0101046
Sadale - mainīgā daļa
EUR/kWh
0.01064850.00780870.0078087
Pārvade - izejas punkts
EUR/kWh
0.0020040.0020040.002004
Akcīzes nodoklis*
EUR/kWh
0.001650.001650.00165
PVN 21%
EUR/kWh
0.00780080.00720440.0045291
Tarifs par 1 kWh
0.0449474
0.0415112
0.0260964
Tarifs par 1 m³**
0.47365
0.43745
0.27501

* Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
** Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh

Atļautā slodze, m3/hSadale - fiksētā maksa bez PVN 21%Sadale - fiksētā maksa ar PVN 21%
Līdz 6 1.77 EUR/mēnesī2.14 EUR/mēnesī
6,1 - 10
6.63 EUR/mēnesī8.02 EUR/mēnesī
10,1 - 16
10.60 EUR/mēnesī12.83 EUR/mēnesī
16,1 - 25
16.17 EUR/mēnesī19.57 EUR/mēnesī
25,1 - 40
24.02 EUR/mēnesī29.06 EUR/mēnesī

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš. 
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).