Tarifi mājsaimniecībām (saistītiem lietotājiem) tiek mainīti divreiz gadā — 1. janvārī un 1. jūlijā.

No 2021. gada 1. jūlija spēkā stājas jauni dabasgāzes un sadales tarifi. Plašāka informācija par tarifu izmaiņām un to ietekmējošajiem faktoriem.

Kopējo maksājumu par dabasgāzi veido vairākas komponentes un tas ir atkarīgs no patērētā dabasgāzes apjoma un no skaitītāja atļautās slodzes. Izmantojot kalkulatoruJūs varat aprēķināt savu aptuveno ikmēneša maksājumu (aprēķins ir informatīvs).

Kā veidojas kopējais maksājums par dabasgāzi?


Dabasgāzes cena ir atkarīga no starptautiskā tirgus, jo tā ir piesaistīta Eiropas gāzes biržu indeksiem, un papildu mājsaimniecību klientiem tās aprēķināšanas metodiku nosaka SPRK (Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisija).

Cenu biržā ietekmē – laikapstākļi, dabasgāzes pieejamība krātuvēs, piegādes cauruļvadu noslodze un darba kārtība, ražotāja spēja piegādāt nepieciešamo apjomu, dabasgāzes piegādes izmaksas, ģeopolitika, piedāvājums un pieprasījums u.c.

Dabasgāzes cena - ietver ne tikai cenu par pašu dabasgāzi, kā preci, bet arī tirdzniecības, uzglabāšanas un pārvades jaudas pakalpojumus.

Tarifi no 01.07.2021 līdz 31.12.2021.

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa, 01.07.2021. - 31.12.2021.:

Dabasgāzes gada patēriņš0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 263450 kWh
(500.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena
EUR/kWh
0.0343216

0.0343216

0.0215821
Dabasgāzes cena no 01.10.2021
EUR/kWh
0.03439590.03439590.0216564
Sadale - mainīgā daļa
EUR/kWh
0.01807610.00744160.0074416
Pārvade - izejas punkts
EUR/kWh
0.0020040.0020040.002004
Pārvade - izejas punkts no 01.10.2021***
EUR/kWh
0.00192970.00192970.0019297
Akcīzes nodoklis*
EUR/kWh
0.001650.001650.00165
PVN 21%
EUR/kWh
0.01177090.00953760.0068623
Tarifs par 1 kWh0.06782260.05495480.0395400
Tarifs par 1 m³**0.714720.579120.41668

* Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
** Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh
*** AS "Conexus Baltic Grid" paziņojums par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu laika periodam no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim (gāzes gadam) maksu.  https://www.conexus.lv/parvade

Atļautā slodze, m3/hSadale - fiksētā maksa bez PVN 21%Sadale - fiksētā maksa ar PVN 21%
Līdz 62.70 EUR/mēnesī3.27 EUR/mēnesī
6,1 - 10 7.43 EUR/mēnesī8.99 EUR/mēnesī
10,1 - 16
11.87 EUR/mēnesī14.36 EUR/mēnesī
16,1 - 25
18.11 EUR/mēnesī21.91 EUR/mēnesī
25,1 - 40
26.90 EUR/mēnesī32.55 EUR/mēnesī

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš. 
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).

Tarifi no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.

Mainīgā daļa atkarībā no patēriņa:

Dabasgāzes gada patēriņš
0 - 2635 kWh
(0 - 250 m³)
2635.1 - 5269 kWh
(250.01 - 500 m³)
5269.1 - 263450 kWh
(500.01 - 25000 m³)
Dabasgāzes cena
EUR/kWh
0.02487010.02487010.0121306
Sadale - mainīgā daļa
EUR/kWh
0.01064850.00780870.0078087
Pārvade - izejas punkts
EUR/kWh
0.0020040.0020040.002004
Akcīzes nodoklis*
EUR/kWh
0.001650.001650.00165
PVN 21%
EUR/kWh
0.00822620.00762990.0049546
Tarifs par 1 kWh0.04739880.04396270.0285479
Tarifs par 1 m³**0.499490.463280.30084

* Akcīzes nodokļa likme dabasgāzes izmantošanai par kurināmo (t.sk. ēdienu gatavošanai un ūdens uzsildīšanai).
** Tarifs par 1 m3 norādīts informatīvi, norēķini ir par kWh

Atļautā slodze, 
m3/h
Sadale - fiksētā maksa
bez PVN 21%
Sadale - fiksētā maksa
ar PVN 21%
Līdz 61.77 EUR/mēnesī2.14 EUR/mēnesī
6,1 - 106.63 EUR/mēnesī8.02 EUR/mēnesī
10,1 - 1610.60 EUR/mēnesī12.83 EUR/mēnesī
16,1 - 2516.17 EUR/mēnesī19.57 EUR/mēnesī
25,1 - 4024.02 EUR/mēnesī29.06 EUR/mēnesī

Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.
Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz skaitītāja (Qmax).