Svarīgi, par rēķiniem 2024. gada janvārī

Noslēdzoties kalendārajam gadam, Gaso (Sadales sistēmas operators) veic tarifu pārrēķinu atbilstoši lietotāja faktiskajam gada patēriņam. Ja gada laikā izmantotais dabasgāzes apjoms pārsniedz vai ir mazāks par iepriekš noteikto tarifa tiek veikts pārrēķins par visu iepriekšējo gadu.

Sadales pakalpojumu nodrošina uzņēmums Gaso. Izmaksas veidojas par gāzesvadu un sadales iekārtu rekonstrukciju, uzturēšanu tehniska kārtībā no piegādes punkta līdz pat klienta objektam, un Avārijas dienesta darbu. Tas nozīmē, ka kopējā maksājumā par dabasgāzi tiek iekļauta sadales pakalpojuma maksa.

Tiem klientiem, kam gada laikā dabasgāzes izmantošanas apjoms pārsniedza vai bija mazāks par iepriekš noteikto tarifu 2024.gada janvārī tiks sagatavoti 2 rēķini – viens ikmēneša rēķins, par decembra mēnesī patērēto dabasgāzi un otrs - sadales sistēmas operatora Gaso veiktais sadales sistēmas pakalpojuma tarifa pārrēķins par 2023. gadu.

Rēķina sadaļā “Parāds/pārmaksa uz 31.12.2023” norādīta 2023.gada decembra rēķina summa, bet “Summa samaksai” kopējā abu rēķinu summa, par kuru veicams maksājums vai ir izveidojusies pārmaksa.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 91.punktu, sadales sistēmas operators ir atbildīgs par tarifu pareizu piemērošanu gazificētajā objektā. Tāpēc pārrēķins tiek veikts uz Noteikumos paredzētā deleģējuma pamata izdotās akciju sabiedrības “Gaso” 2023.gada 20.aprīļa kārtības “Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pielietošanas kārtība” 29. un 30.punktā.

Jautājumu gadījumā, aicinām rakstīt uz norekini@lg.lv

Iepriekšējie jaunumi

11.01.2024. | tarifi | uzņēmumiem
Izmaiņas sadales sistēmas operatora AS “Gaso” tarifos no 2024. gada 1. janvāra

2023. gada 19. decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēdē tika apstiprināti jaunie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi tarifu periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Tarifi stājas spēkā ar 2024. gada 1. janvāri un būs redzami 2024. gada februārī saņemtajos rēķinos par janvārī patērēto dabasgāzi. Jauna sadales operatora Gaso fiksētā maksa un mainīgā daļa atkarībā no dabasgāzes patēriņa būs atrodama rēķina detalizācijā.

Lasīt vairāk
10.01.2024. | tarifi | iedzīvotājiem
Svarīgi, par rēķiniem 2024. gada janvārī

Noslēdzoties kalendārajam gadam, Sadales sistēmas operators Gaso veic tarifu pārrēķinu par iepriekšējo gadu.

Lasīt vairāk
10.01.2024. | tarifi | iedzīvotājiem
No 2024. gada 1. janvāra stājušies spēkā dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" jaunie sadales sistēmas pakalpojuma tarifi

2023. gada 19. decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēdē tika apstiprinātas izmaiņas Gaso tarifos tarifu periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Jaunie sadales sistēmas pakalpojuma tarifi rēķinos būs redzami 2024. gada februārī par janvārī patērēto dabasgāzi.

Lasīt vairāk