Līdz 2018. gada 31. decembrim kopējo maksājumu par dabasgāzi veidoja tikai mainīgā daļa, kas bija atkarīga no dabasgāzes patēriņa. 2019. gada 1. janvārī tika ieviesta AS Gaso fiksētā maksa, līdz ar to kopējais maksājums par dabasgāzi turpmāk sastāvēs no fiksētās un mainīgās daļas.

Fiksētā daļa atkarīga no atļautās maksimālās slodzes, kas atrodama uz skaitītāja (Qmax). Savukārt mainīgā daļa tiks piemērota atbilstoši patēriņam, kā līdz šim.

AKTUĀLIE TARIFI UN KALKULATORS

Līdz 2018.gada 31.decembrim

No 2019.gada 1.janvāra

KĀ NOSKAIDROT, KĀDS BŪS MANS MAKSĀJUMS?

1. Ja pēc 2019. gada 1. janvāra esat saņēmis aicinājumu iesniegt rādījumus, tad pēc to iesniegšanas saņemsiet pārskatu, kurā būs norādīts Jūsu ikmēneša maksājums. Klientu portālā reģistrētie klienti pārskatu saņems portālā un uz e-pastu, savukārt nereģistrētie klienti pārskatu saņems pa pastu.

2. Pārskati, kas tika saņemti pirms 2019. gada 1. janvāra, neietvēra fiksēto maksu. Līdz ar to ikmēneša maksājumu ir iespējams aprēķināt izmantojot kalkulatoru. Ja esat veikuši avansa maksājumu, tā apjoms var būt nepietiekošs visam gadam, līdz ar to var izveidoties parāds.

Maksājuma veikšana

Kad maksāt?

Maksājumi jāveic, kā līdz šim, Latvijas Gāzeilīdz katra mēneša 20. datumam. Pirmais maksājums (t.sk. gan fiksētā, gan mainīgā daļa) pēc jaunā aprēķina būs jāveic par janvāri līdz 20. februārim.

Kur maksāt?

Veicot maksājumu, jānorāda savs abonenta numurs. Tas ir pieejams pārskatos un klientu portālā. Ja veicat maksājumu par vairākiem objektiem, tad jānorāda katra objekta abonenta numurs un katra maksājuma summa.

Ja maksājumi tiek kavēti, tiek aprēķināti nokavējuma procenti 0,15% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu.

Pievērsiet uzmanību tam, ka fiksētā maksa tiks piemērota arī tiem klientiem, kam dabasgāzes patēriņš objektā ir nulle. Lūdzam izvērtēt nepieciešamību saglabāt dabasgāzes pieslēgumu un gadījumā, ja paredzat, ka dabasgāze netiks lietota, izmantojiet iespēju uz laiku atslēgt gāzes padevi, līdz pieņemsiet gala lēmumu. To var izdarīt, sazinoties ar AS “Gaso”. Par periodu, kurā gāzes padeve būs atslēgta, fiksētā maksa nebūs jāmaksā.