Tarifi mājsaimniecībām (saistītiem lietotājiem) tiek mainīti divreiz gadā — 1. janvārī un 1. jūlijā.

Vēršam uzmanību, ka 2019. gada 1. janvārī stājās spēkā sadales sistēmas operatora AS Gaso jaunie tarifi, līdz ar to kopējo maksājumu par dabasgāzi veido divas daļas - fiksētā un mainīgā. Fiksētā daļa atkarīga no atļautās maksimālās slodzes (Qmax). Savukārt mainīgā daļa tiek piemērota atbilstoši patēriņam.

Tarifi no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.

Maksājums par dabasgāzi jeb mainīgā daļa:

Dabasgāzes gada patēriņš
Tarifs par 1 kWh
Tarifs par 1 m³
Līdz 2 635 kWh
(250 m³)
0,0490328 EUR0,51671 EUR
Virs 2 635 līdz 5 269 kWh
(250 - 500 m³)
0,0455967 EUR

0,48050 EUR

Virs 5 269 līdz 263 450 kWh
(500 - 25 000 m³)
0,0301818 EUR

0,31806 EUR

Tarifi tabulā norādīti ar akcīzes nodokli (kā kurināmais) un PVN (21%).


Fiksētā daļa:

Atļautā slodze
Fiksētā maksa
Līdz 6 m3/h
2,14 EUR/mēnesī
6,1 - 10 m3/h
8,02 EUR/mēnesī
10,1 - 16 m3/h
12,83 EUR/mēnesī
16,1 - 25 m3/h
19,57 EUR/mēnesī
25,1 - 40 m3/h
29,06 EUR/mēnesī


Fiksētā maksa jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.

Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz mēraparāta (Qmax).

SVARĪGI ZINĀT

  • Maksājamā summa tiek noapaļota līdz veseliem centiem.
  • Maksājamā summa norādīta iekļaujot PVN (21%).
  • Tarifi mājsaimniecībām tiek noteikti pēc vienotas augstākās siltumspējas - 10,538 kWh/m³. Siltumspēja ir siltuma daudzums, kādu var iegūt, pilnīgi sadedzinot vienu kubikmetru gāzes.
  • Dabasgāzes cena ir piesaistīta mazuta (ar sēra saturu līdz 1%) un dīzeļdegvielas (ar sēra saturu līdz 0,1%) cenas/kotācijas indeksam FOB ARA (Free OnBoard Amsterdam, Rotterdam, Antwerp) naftas produktu biržās, kā arī Eiropas Bankas noteiktajai eiro un Amerikas dolāra kursa attiecībai. Mainoties mazuta un dīzeļdegvielas kotācijai (tiek ņemta vērā faktiskā 9 mēnešu vidējā kotācija) un valūtu kursu attiecībām, tiek piemēroti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātie tarifi.