Tarifi

Aicinām iepazīties ar izmaiņām tarifos, kas stāsies spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.

Dabasgāzes lietotājiem ar gada patēriņu līdz 263 450 kWh (25 000 m³) tarifi tiek mainīti divreiz gadā — 1. janvārī un 1. jūlijā.

Aktuālie dabasgāzes tarifi, kas spēkā no 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. decembrim:

Dabasgāzes gada patēriņšTarifs par 1 kWhTarifs par 1 m³
Līdz 5 269 kWh (500 m³)0,07323 EUR0,77174 EUR
Virs 5 269 kWh līdz 263 450 kWh (500 m³ līdz 25 000 m3)0,04524 EUR0,47674 EUR

SVARĪGI ZINĀT

  • Tarifi tabulā norādīti ar akcīzes nodokli un PVN (21%).
  • Maksājamā summa tiek noapaļota līdz veseliem centiem.
  • Tarifi mājsaimniecībām tiek noteikti pēc vienotas augstākās faktiskās siltumspējas - 10,538 kWh/m³.
  • Siltumspēja ir siltuma daudzums, kādu var iegūt, pilnīgi sadedzinot vienu kubikmetru gāzes.

    Dabasgāzes cena ir piesaistīta mazuta (ar sēra saturu līdz 1%) un dīzeļdegvielas (ar sēra saturu līdz 0,1%) cenas/kotācijas indeksam FOB ARA (Free OnBoard Amsterdam, Rotterdam, Antwerp) naftas produktu biržās, kā arī Eiropas Bankas noteiktajai eiro un Amerikas dolāra kursa attiecībai. Mainoties mazuta un dīzeļdegvielas kotācijai (tiek ņemta vērā faktiskā 9 mēnešu vidējā kotācija) un valūtu kursu attiecībām, tiek piemēroti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātie tarifi.