Tarifi mājsaimniecībām (saistītiem lietotājiem) tiek mainīti divreiz gadā — 1. janvārī un 1. jūlijā.

Vēršam uzmanību, ka 2019. gada 1. janvārī stājās spēkā sadales sistēmas operatora AS Gaso jaunie tarifi, līdz ar to turpmāk kopējo maksājumu par dabasgāzi veidos divas daļas - fiksētā un mainīgā. Fiksētā daļa atkarīga no atļautās maksimālās slodzes (Qmax). Savukārt mainīgā daļa tiks piemērota atbilstoši patēriņam kā līdz šim.

Jaunie Tarifi no 01.01.2019. līdz 30.06.2019.

Maksājums par dabasgāzi jeb mainīgā daļa:

Dabasgāzes gada patēriņš
Tarifs par 1 kWh
Tarifs par 1 m³
Līdz 2 635 kWh
(250 m³)
0,06241 EUR 0,65766 EUR
Virs 2 635 līdz 5 269 kWh
(250 - 500 m³)
0,05881 EUR

0,61973 EUR

Virs 5 269 līdz 263 450 kWh
(500 - 25 000 m³)
0,04339 EUR

0,45728 EUR

Fiksētā daļa:

Atļautā slodze
Fiksētā maksa
Līdz 6 m3/h
2,14 EUR/mēnesī
6,1 - 10 m3/h
8,02 EUR/mēnesī
10,1 - 16 m3/h
12,83 EUR/mēnesī
16,1 - 25 m3/h
19,57 EUR/mēnesī
25,1 - 40 m3/h
29,06 EUR/mēnesī

Tarifi tabulā norādīti ar akcīzes nodokli (kā kurināmais) un PVN (21%).

Fiksētā maksa būs jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, ir vai nav bijis patēriņš.

Norāde par atļauto slodzi ir redzama uz mēraparāta (Qmax).

Tarifi no 01.07.2018. līdz 31.12.2018.
Dabasgāzes gada patēriņš
Tarifs par 1 kWh
Tarifs par 1 m³
Līdz 5 269 kWh
(500 m³)
0,07323 EUR
0,77174 EUR
Virs 5 269 kWh līdz 263 450 kWh
(500 - 25 000 m3)
0,04524 EUR
0,47674 EUR

Tarifi tabulā norādīti ar akcīzes nodokli (kā kurināmais) un PVN (21%).

SVARĪGI ZINĀT

  • Maksājamā summa tiek noapaļota līdz veseliem centiem.
  • Tarifi mājsaimniecībām tiek noteikti pēc vienotas augstākās siltumspējas - 10,538 kWh/m³.
  • Siltumspēja ir siltuma daudzums, kādu var iegūt, pilnīgi sadedzinot vienu kubikmetru gāzes.
  • Dabasgāzes cena ir piesaistīta mazuta (ar sēra saturu līdz 1%) un dīzeļdegvielas (ar sēra saturu līdz 0,1%) cenas/kotācijas indeksam FOB ARA (Free OnBoard Amsterdam, Rotterdam, Antwerp) naftas produktu biržās, kā arī Eiropas Bankas noteiktajai eiro un Amerikas dolāra kursa attiecībai. Mainoties mazuta un dīzeļdegvielas kotācijai (tiek ņemta vērā faktiskā 9 mēnešu vidējā kotācija) un valūtu kursu attiecībām, tiek piemēroti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātie tarifi.
  • Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cena saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecībām) atbilst spēkā esošiem piemērojamiem dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem.