Publicēts AS “Latvijas Gāze” pārskats par 2020. gadu
21.04.2021.

Neskatoties uz izaicinājumiem dabasgāzes tirgū, AS “Latvijas Gāze” koncerna neto apgrozījums 2020. gadā sasniedza 190.5 miljonus EUR, EBITDA - 26.5 miljonus EUR. Koncerna neto peļņa 2020. gadā bija 11.2 miljonus EUR.

2020. gadā AS “Latvijas Gāze” klientiem Latvijā un ārvalstīs pārdeva 11 896 GWh dabasgāzes. Ārpus Latvijas pārdošanas apjomi sasniedza 28% no AS “Latvijas Gāze” kopējiem dabasgāzes pārdošanas apjomiem. Vairāki lieli klienti 2019. gada laikā uzkrāja ievērojamus dabasgāzes daudzumus, tādējādi samazinot savu dabasgāzes pieprasījumu 2020. gadā, tomēr, neskatoties uz izaicinājumiem bagātiem tirgus apstākļiem, pagājušajā gadā AS “Latvijas Gāze” koncernam izdevās sasniegt pozitīvus darbības rezultātus. Salīdzinoši mērenas gaisa temperatūras, stingrie ierobežojumi saistībā ar korona vīrusa izplatību un zemais dabasgāzes cenu līmenis bija noteicošie faktori, kas veidoja uzņēmuma darbības vidi.

Tāpat AS “Latvijas Gāze” turpināja veikt virkni investīciju efektīvākai kvalitatīvu produktu un pakalpojumu sniegšanai klientiem. 2020. gadā īstenotajai informācijas tehnoloģiju aprīkojuma modernizācijai un uzņēmuma pārdošanas procesu digitalizācijai nākotnē būs galvenā loma klientu apkalpošanā, piedāvājot labākus produktus un pakalpojumus par konkurētspējīgu cenu.

Ar AS “Latvijas Gāze” 2020. gada pārskatu var iepazīties šeit


Iepriekšējie jaunumi

08.03.2021.

Rūpējoties par klientu ērtībām, papildus jau esošajiem reģistrācijas veidiem – autorizācijai portālā ar internetbanku un eParakstu, esam ieviesuši reģistrāciju klientu portālā, izmantojot e-pastu un paroli.

05.03.2021.

Klienti, kuri saskārušies ar ikgadējo patēriņa pārskatu saņemšanas aizkavēšanos šī gada sākumā, saņems tos līdz marta beigām. Lielākajai daļai klientu šie pārskati jau ir nosūtīti. Patēriņa pārskati no 2021. gada vizuāli un saturiski atšķirsies no iepriekš saņemtajiem.