Turpinās ikgadējo patēriņa pārskatu izsūtīšana mājsaimniecību klientiem, kuri par patērēto dabasgāzi norēķinās pēc Izlīdzinātā maksājuma metodes

Klienti, kuri saskārušies ar ikgadējo patēriņa pārskatu saņemšanas aizkavēšanos šī gada sākumā, saņems tos līdz marta beigām. Lielākajai daļai klientu šie pārskati jau ir nosūtīti. Patēriņa pārskati no 2021. gada vizuāli un saturiski atšķirsies no iepriekš saņemtajiem.

Turpmākais Izlīdzinātā maksājuma apmērs ir iekļauts pārskata vienā maksājuma dokumentā, kas ir izmantojams visiem pārskata perioda mēnešiem. Klientiem tāpat kā iepriekš, ir iespēja veikt priekšapmaksu (avansa maksājumu) par visu nākamā pārskata periodu, saskaitot attiecīgo mēnešu summas. Sākot ar 2021. gadu, klientiem netiks sūtītas maksājuma kvītis.

Jaunajos pārskatos informācija par iepriekšējā perioda patēriņu būs vieglāk uztverama – ir redzams gan patēriņš kubikmetros (m3), gan cik kilovatstundām (kWh) tas atbilst. Savukārt aprēķins par faktiski saņemto dabasgāzi iepriekšējā patēriņa pārskata periodā ir norādīts sadalījumā pa kopējā maksājuma veidojošām komponentēm. Arī līdz šim kopējo maksājumu par dabasgāzi veidoja vairākas komponentes, bet tās netika atšifrētas detalizēti. Ievērojot normatīvo aktu prasības par rēķinos un pārskatos iekļaujamo informāciju, turpmāk kopējā maksājuma aprēķins tiks atšifrēts detalizētāk. Komponentes, kuras veido kopējo maksājumu par dabasgāzi

Kam pievērst uzmanību Jūsu pārskatā (PDF)

Pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” lietotājam par patērēto dabasgāzi jānorēķinās saskaņā ar skaitītāja uzskaitīto dabasgāzes apjomu m3, kas ir pārrēķināts kWh, jo kubikmetru enerģētiskā vērtība ir mainīga un ir atkarīga no tā, cik blīvs ir gāzes kubikmetrs konkrētos apstākļos. Līdz ar to aprēķini par dabasgāzi un tarifi pārskatā tiek norādīti par kWh, bet dabasgāzes uzskaite joprojām notiek par m3.
Sadales sistēmas operators Gaso lietotājam piegādāto dabasgāzi kubikmetros pārrēķina kilovatstundās, izmantojot formulu:

kWh = m3 x siltumspēja*

* Siltumspēja - dabasgāzes vidējā svērtā augstākā siltumspēja standartapstākļos norēķinu periodā (kWh/m3) attiecīgajai siltumspējas zonai. Šie koeficienti ir atkarīgi gan no ārējās temperatūras, gan no spiediena, tāpēc visā Latvijas teritorijā ir izvietotas speciālās ierīces – htomotogrāfi, kas mēra siltumspēju katrā zonā. Siltumspējas vērtības tiek publicētas sadales sistēmas operatora Gaso mājaslapā, kā arī detalizētā informācija ir pieejama norēķinu dokumentā.

Informatīvais materiāls par dabasgāzes uzskati m3 un kWh (PDF)

Iepriekšējie jaunumi

26.02.2021. | iedzīvotājiem
Rūpējoties par apmeklētāju drošību, veikalu tīkls Maxima maina rēķinu apmaksas laikus

Saistībā ar valdības ierobežojumiem attiecībā uz veikalu noslodzi, apmaksāt rēķinus veikalu tīklā “Maxima” var no plkst. 8:00 līdz 10:00 un no plkst. 20:00 līdz 22:00

Lasīt vairāk
19.02.2021. | finanses
Latvijas Gāze ir noslēgusi jaunu kredītlīnijas līgumu ar “OP Corporate Bank plc” Latvijas filiāli

Lai nodrošinātu finansējumu dabasgāzes iegādei nākamajām divām dabasgāzes iesūknēšanas sezonām, Latvijas Gāze ir noslēgusi jaunu kredītlīnijas līgumu ar “OP Corporate Bank plc” Latvijas filiāle, tādējādi turpinot aizsākto sadarbību.

Lasīt vairāk
18.01.2021. | iedzīvotājiem
Uz mūsu klientu pēdējā laikā biežāk uzdotajiem jautājumiem atbild Latvijas Gāze klientu serviss

2020. gadā uzsākam vērienīgas izmaiņas iekšējo procesu uzlabošanā, kā arī ieviesām jaunu klientu apkalpošanas portālu un norēķinu sistēmu, lai paplašinātu piedāvāto pakalpojumu klāstu saviem klientiem un ievērotu neatkarības prasības starp Tirgotāju un Sadales sistēmas operatoru. Šīs pārmaiņas ir izraisījušas klientu jautājumus, tāpēc publicējam atbildes uz pēdējā laikā biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Lasīt vairāk