AS “Latvijas Gāze”: Latvijas Gāze koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2022. gada 3 mēnešiem

Latvijas Gāze koncerns 2022. gada pirmajā ceturksnī sasniedza vēsturiski labākos finanšu rezultātus, pateicoties disciplinētai tirdzniecības un risku mazināšanas pieejai 2021. gadā.

AS “Latvijas Gāze” (turpmāk - “Sabiedrība”) 2022. gada 1. ceturkšņa rezultāti atspoguļo gan 2021. gada, gan 2022. gada 1. ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultātus tā kā lielākā daļa no negatīvās atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas ir saistīta ar kopējo ziemas sezonu (2021. gada oktobris- 2022. gada marts) un tika atzīta 2021. gadā.

Koncerna neto apgrozījums pirmajā ceturksnī bija 320.75 miljoni EUR, EBITDA (detalizētāka informācija par alternatīvajiem darbības rādītājiem ir pieejama finanšu pārskatu 10.lpp) sasniedza 81.1 miljonu EUR un neto peļņa bija 77.47 miljoni EUR.

2022. gada pirmajā ceturksnī Sabiedrība klientiem Latvijā un ārvalstīs pārdeva 4 014 GWh dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2021. gada periodu pārdošanas apjoms ir samazinājies par 4%. Pārdošanas apjomi mājsaimniecību klientu segmentam bija 567 GWh 2022. gada pirmajos trīs mēnešos. Segments ir regulēts, un tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Mājsaimniecību segments bija vienīgais segments, kas 2022. gada 1. ceturksnī radīja zaudējumus, jo tarifs ir zemāks par dabasgāzes izmaksām un tirdzniecības izdevumiem. Pamatojoties uz regulējumu, mājsaimniecības tarifs var tikt pārskatīts nākamajam tarifu periodam.

Ziemas sezonas beigās (31.03.2022), Sabiedrība (Latvijas Gāzes koncerna pārdošanas un tirdzniecības segments) pilnībā atmaksāja aizņēmumus.

Latvijas Gāze koncerna nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati par 2022. gada sešiem mēnešiem, tiks publicēti 2022. gada 31. augustā.

Latvijas Gāze koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2022. gada 3 mēnešiem


Iepriekšējie jaunumi

19.05.2022. | iedzīvotājiem
Latvijas Gāze rēķinus iespējams apmaksāt Narvesen tirdzniecības vietās visā Latvijā

Visās Narvesen tirdzniecības vietās atkal iespējams norēķināties par dažādiem pakalpojumiem, tostarp dabasgāzi.

Lasīt vairāk
17.05.2022. | uzņēmumiem | dabasgāzes tirgus
Latvijas Gāze konferencē "ENERĢĒTIKA 2022": reģionam nepieciešamo dabasgāzes apjomu nav iespējams nodrošināt ar šī brīža infrastruktūru.

Šī gada 11. maijā Dienas Bizness rīkotajā konferencē pulcējās nozares uzņēmumi, eksperti un institūciju pārstāvji, lai diskutētu par enerģētikas nozares attīstību tuvākajos gados, veicinot Latvijas enerģētisko drošību un neatkarību.

Lasīt vairāk
09.05.2022. | iedzīvotājiem
Aicinām klientus ar “mail.ru” vai “yandex.ru” platformās reģistrētu adresi veikt izmaiņas kontaktinformācijā

Saistībā ar e-pastu platformu slēgšanu Latvijā, Latvijas Gāze aicina savus klientus mainīt savu kontaktinformāciju, norādot derīgu e-pasta adresi.

Lasīt vairāk