Latvijas Gāze – 9. vērtīgākais uzņēmums Latvijā

Publiskots Nasdaq Riga un Prudentia veidotais 2021. gada Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101. Latvijas Gāze ar 463.81 miljonu vērtību ierindojas 9. vietā.

Uzņēmuma vērtību veido ne tikai finanšu rezultāti, bet arī uzņēmuma attīstība, nākotnes perspektīvas, kā arī pārvaldība un risku novērtējums. Salīdzinot ar 2020. gadu, Latvijas Gāze vērtība ir pieaugusi, sasniedzot 463.81 miljonu eiro, kas ir par 23% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Papildus galvenajiem uzņēmējdarbības rādītājiem Latvijas Gāze daudz uzmanības pievērš arī rādītājiem, kas nav tieši saistīti ar uzņēmuma finanšu rezultātiem, piemēram, korporatīvajai pārvaldībai, ilgtspējai un procesu pārredzamībai. Principu noteikšana un ievērošana uzlabo uzņēmuma reputāciju gan investoru, gan sabiedrības acīs. Latvijas Gāze atbildīgi ievieš un īsteno labas korporatīvās pārvaldības prasības – korporatīvās pārvaldības koeficients no 80 (2020. gadā), pieaudzis līdz 95, kas ir augstākais rezultāts starp visiem TOP101 nosauktajiem uzņēmumiem.

Sarakstā iekļuvušo Latvijas vērtīgāko uzņēmumu kopējā vērtība 2021. gadā ir sasniegusi 22,5 mljrd. eiro, un salīdzinājumā ar 2020. gada sarakstu, šogad uzņēmumu kopējā vērtība ir palielinājusies par 37%. 2021. gada TOP101 ir jau sešpadsmitais Prudentia un Nasdaq Riga kopīgi veidotais Latvijas vērtīgāko uzņēmumu tops. TOP 101 sniedz iespēju uzņēmējiem, nozares ekspertiem un sabiedrībai kopumā gūt vispusīgu ieskatu par Latvijas uzņēmumu izaugsmi, korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, attīstību un konkurētspēju.

Pilnais Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 pieejams mājaslapā top101.lv

Iepriekšējie jaunumi

25.11.2021. | pārvaldība
Latvijas Gāze dalās pieredzē par finanšu pārskatu noformēšanu atbilstoši ESEF prasībām

Latvijas Gāze ir pirmais uzņēmums Latvijā, kurš 2021. gadā nopublicējis gada pārskatu saskaņā ar jaunajām ESEF prasībām. 25. novembrī, Nasdaq Rīga organizētajā seminārā “Iekšējās informācijas turētāju saraksti un ESEF prasības”, mūsu galvenā grāmatvede Olga Bobrova dalījās ar praktisku pieredzi par pārskata veidošanu iXBRL formātā.

Lasīt vairāk
24.11.2021. | ilgtspēja
Ar Latvijas Gāze atbalstu iestādīti 2000 bērzu, kompensējot uzņēmuma radītās CO2 emisijas

Atbildība pret vidi nozīmē ne tikai mērķus un politiku, bet arī reālu rīcību, tāpēc ar uzņēmuma atbalstu ir iestādīta koku audze, kas daudzus turpmākos gadus palīdzēs mazināt kaitīgo CO2 izmešu nonākšanu atmosfērā.

Lasīt vairāk
24.11.2021. | pārvaldība | ilgtspēja
Latvijas Gāze saņem vides pārvaldības sertifikātu ISO 14001

Latvijas Gāze ir ieviesusi un īsteno vides pārvaldības sistēmu, tādā veidā apliecinot uzņēmuma augstos standartus, savas ietekmes uz vidi mērķtiecīgu samazināšanu un atbildīgu saimniekošanu. Uzņēmums ir saņēmis starptautiski atzīto ISO 14001 standarta sertifikātu, kas apliecina, ka Latvijas Gāzes vides pārvaldība atbilst starptautiskajiem standartiem un labākajai praksei.

Lasīt vairāk