Latvijas Gāze saņem vides pārvaldības sertifikātu ISO 14001
24.11.2021.

Latvijas Gāze ir ieviesusi un īsteno vides pārvaldības sistēmu, tādā veidā apliecinot uzņēmuma augstos standartus, savas ietekmes uz vidi mērķtiecīgu samazināšanu un atbildīgu saimniekošanu. Uzņēmums ir saņēmis starptautiski atzīto ISO 14001 standarta sertifikātu, kas apliecina, ka Latvijas Gāzes vides pārvaldība atbilst starptautiskajiem standartiem un labākajai praksei.

Latvijas Gāze biznesa attīstības vadītājs Olavs Ķiecis paskaidro: “Šī gada novembrī uzņēmums ir saņēmis ISO 14001 standarta sertifikātu, kas ir apliecinājums Latvijas Gāzes īstenotajai labajai vides pārvaldības praksei. Uzņēmums ir izvērtējis visus iekšējos un ārējos aspektus, kurus ietekmē, vai var ietekmēt vidi un īsteno efektīvu vides pārvaldības sistēmu. Tajā atspoguļoti visi aspekti un riski, kā arī veicamie pasākumi ietekmes mazināšanai vai izslēgšanai. Tas ietver rūpes par vidi visos līmeņos - enerģijas avotu izvēlē un izmantošanā, tehnoloģiju pielietojumā, atkritumu apsaimniekošanā, kā arī komunikācijas risinājumos, ieinteresēto pušu prasību ievērošanā un piedāvāto produktu klāstā. Arī uzņēmuma darbinieki tiek iesaistīti un informēti par īstenotās vides pārvaldības sistēmas nozīmīgumu. Ar vides ekspertu palīdzību Latvijas Gāze darbiniekus izglīto par atbildīgu uzņēmējdarbību un videi draudzīgu dzīvesveidu, tādā veidā veicinot izpratni gan par uzņēmuma, gan katra darbinieka ietekmi.”

Latvijas Gāze, ieviešot ilgtspējības principus uzņēmumā, par savu prioritāti ir izvirzījusi vidi, rūpes par darbiniekiem un caurspīdīgu pārvaldību. Latvijas Gāze strādā tā, lai nākamajām paaudzēm nodotu labvēlīgu vidi, kurā augt un attīstīties.


Iepriekšējie jaunumi

17.11.2021.

Dabasgāzes izmantošana autotransportā pēdējos desmit gados kļūst aizvien populārāka. Šobrīd ar CNG darbināmus auto izmanto jau vairāk nekā divi miljoni eiropiešu, un tie der visiem - gan privātiem autobraucējiem, gan sabiedriskajam transportam un kravu pārvadājumiem.

10.11.2021.

Šī gada 9. novembrī norisinājās 13. Baltijas gāzes tirgus forums, kurā dalībnieki stāstīja par tādiem reģionālās infrastruktūras attīstības projektiem kā GIPL, ELLI un dalījās ar informāciju par jaunākajiem notikumiem Baltijas un Somijas dabasgāzes tirgū.