Latvijas Gāze iegūst EcoVadis sudraba godalgu par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību

Veicot detalizētu auditēšanas procedūru, EcoVadis – viens no pasaules uzticamākajiem biznesa ilgtspējas novērtētājiem, Latvijas Gāzei piešķir sudraba godalgu.

Latvijas Gāze savu uzņēmējdarbību veic atbildīgi un rūpīgi, īpašu uzmanību veltot caurspīdīgai korporatīvajai pārvaldībai, videi un darbinieku labklājībai. Sudraba godalga tika piešķirta, novērtējot Latvijas Gāzes darbību četros aspektos: vide, darbs un cilvēktiesības, ētika, kā arī ilgtspējīga iepirkumu politika.

Starp visiem EcoVadis auditētajiem uzņēmumiem, Latvijas Gāzes novērtējums ierindo uzņēmumu augstāk novērtēto 25% uzņēmumu vidū, pierādot, ka uzņēmums rūpējas par vides aizsardzību, darbinieku labklājību un ētisku konkurenci, turklāt regulāri strādā pie tā, lai uzlabotu uzņēmuma veikumu šajās jomās.

EcoVadis nodrošina neatkarīgu un uzticamu platformu vairāk nekā 65 000 grupu un uzņēmumu novērtēšanai un sertificēšanai. Novērtētie uzņēmumi pārstāv 200 nozares 160 valstīs. Vērtēšanai tiek izmantoti CSR (korporatīvās sociālās atbildības) novērtēšanas kritēriji, kas balstās uz tūkstošiem ārēju avotu, piemēram, NVO, arodbiedrību, starptautisko organizāciju, pašvaldību un revīzijas organizāciju ilgtspējas standartiem.

Iepriekšējie jaunumi

21.10.2020. | uzņēmumiem | biometāns | ilgtspēja
Dabasgāze un biometāns – autotransporta nākotne

Dabasgāzei un biometānam ilgtermiņā būs nozīmīga loma kravu un pasažieru transportā, taču alternatīvās degvielas lietošanas veicināšanai ir nepieciešama gan infrastruktūra, gan fiskālais un finanšu atbalsts, gan Eiropas Savienību (ES) politiku pārskatīšana, secināja eksperti diskusijā “Gāze un transports. Mīti. Realitāte. Ieguvumi”. Sarunas galvenais temats bija starptautisko klimata mērķu sasniegšana, saglabājot transporta uzņēmumu konkurētspēju.

Lasīt vairāk
20.10.2020. | uzņēmumiem | CNG | ilgtspēja
Latvijas Gāze rīkotā konference pulcē CNG auto tirgotājus, valdības pārstāvjus un interesentus

Šī gada 13. oktobrī Latvijas Gāze rīkotās konferences “Gāze un transports. Mīti. Realitāte. Ieguvumi.” ietvaros noritēja paneļdiskusija, kurā eksperti un klātesošie sprieda par iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzes (SEG) emisijas transportā, lai sasniegtu starptautiski izvirzītos klimata mērķus, vienlaikus saglabājot uzņēmēju konkurētspēju.

Lasīt vairāk
12.10.2020. | iedzīvotājiem
Rūpējoties par mūsu klientiem un darbiniekiem turpinām darbu attālināti

Lai neradītu riskus klientu un darbinieku veselībai, Latvijas Gāze ir pieņēmusi lēmumu turpināt nodrošināt klientu apkalpošanu tikai attālināti.

Lasīt vairāk