AS "Latvijas Gāze” koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2021. gadu

Zemāka temperatūra apkures sezonā un ievērojami augstākas dabasgāzes cenas bija divi galvenie faktori, kas ietekmēja AS “Latvijas Gāze” finanšu rezultātus 2021. gadā. Zemāka temperatūra palielināja Latvijas Gāze pārdošanas apjomus un Gaso sadales tīkla noslodzi.

2021. gadā Latvijas Gāze klientiem Latvijā un ārvalstīs pārdeva 14 859 GWh dabasgāzes. Salīdzinājumā ar 2020. gadu, pārdošanas apjomi ir pieauguši par 25%. Ārvalstīs pārdotā dabasgāze veidoja 28% no kopējā pārdošanas apjoma.

Koncerna neto apgrozījums 2021. gadā sasniedza 583.3 miljonus EUR, EBITDA - 18 miljonus EUR. Koncerna neto peļņa 2021. gadā bija 3.2 miljonus EUR. Peļņas līmeni būtiski ietekmēja krasās dabasgāzes cenas svārstības tirgū, kas savukārt deva negatīvu ietekmi, veicot atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanu.

Latvijas Gāze 2021. gadā ir ieguldījusi aptuveni 0.8 miljonus EUR, lai nodrošinātu efektīvu darbību, klientu komunikāciju un apkalpošanu, kā arī stiprinātu digitālās transformācijas procesus. 2022. gadā investīcijas plānotas aptuveni 1 miljona EUR apmērā, lai nodrošinātu Latvijas Gāze darbinieku elastīgumu strādāt attālināti un pāriet no stabilizācijas uz pilnveidošanas posmu, tāpēc 0.5 miljoni EUR tiks ieguldīti Klientu portālā un Norēķinu sistēmā, kā arī Klientu apkalpošanas procesos.

2022. gadā Latvijas Gāze īstenos vairākus būtiskus projektus kiberdrošības līmeņa stiprināšanai, ņemot vērā globālo kiberdrošības draudu pieaugumu. Viens no lielākajiem projektiem būs SIEM ieviešana, kas ļaus ātrāk atklāt iespējamos apdraudējumus un uz tiem reaģēt atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Revidētos konsolidētos finanšu pārskatus par 2021. gadu Latvijas Gāze koncerns publicēs 2022. gada 20. aprīlī.

Iepriekšējie jaunumi

23.02.2022. | iedzīvotājiem | valsts atbalsts
Valsts atbalsta piešķiršana klientiem, kas norēķinās pēc izlīdzinātā maksājuma metodes

Klienti, kuri norēķinās pēc izlīdzinātā maksājuma metodes principa un kvalificējas atbalsta saņemšanai (vidējais patēriņš gadā ir sākot no 250 m3) var būt droši, ka valsts piešķirto atbalstu saņems pilnā apmērā.

Lasīt vairāk
23.02.2022. | uzņēmumiem
Mēs jautājām. Jūs mums atbildējāt.

2021. gada nogalē sadarbībā ar pētījuma aģentūru RAIT veicām ikgadējo klientu apmierinātības un lojalitātes pētījumu. Esam pateicīgi par klientu lielo atsaucību, vērtīgajiem ierosinājumiem, atsauksmēm un atklātību. Vēlamies sniegt atgriezenisko saiti par pētījumā gūtām atziņām.

Lasīt vairāk
21.02.2022. | uzņēmumiem | dabasgāzes tirgus
Dabasgāzes tirgus situācija 2022. gada janvārī - februārī

Dabasgāzes cenu svārstības 2021. gada otrajā pusē bija ārkārtīgi lielas, taču rekordaugstu līmeni tās ir sasniegušas 2022. gada janvārī. Nenoteiktība par cenām un piedāvājumu saglabājās arī šobrīd. Ģeopolitiskā situācija un laikapstākļi visticamāk, arī turpmākajās nedēļās būs galvenais dabasgāzes cenu un tās stabilitātes noteicējs.

Lasīt vairāk