PAPILDINĀTS! Aktualizētā informācija esošiem Izlīdzinātā maksājuma klientiem par pāriešanu uz ikmēneša rēķiniem

Norēķinu veida maiņa notiks automātiski un pakāpeniski, taču Izlīdzināto maksājumu varēs izmantot līdz 2023. gada 31. martam, aizpildot pieteikumu tā saglabāšanai.

Tā kā paredzētās izmaiņas ietekmēs lielu daļu mūsu klientu, kā arī noteiktam klientu lokam jāpiemēro valsts atbalsts norēķiniem par dabasgāzi, norēķinu metodes maiņa notiks pakāpeniski līdz šī gada beigām.

Septembrī
norēķinu metodes maiņa veikta klientiem, kas kvalificējas valsts atbalsta saņemšanai un klientiem, kuriem augustā noslēdzās pārskata periods.

Septembrī šiem klientiem nosūtījām noslēguma dabasgāzes patēriņa pārskatu par iepriekšējo periodu un informāciju par Izlīdzinātā maksājuma saglabāšanas iespējām. Oktobrī (10.- 15.datums), klientiem nosūtīsim pirmo ikmēneša rēķinu.

Oktobrī norēķinu veida maiņu veiksim klientiem, kuriem dabasgāzes izmantošanas veids galvenokārt ir ēdiena gatavošana un norēķinu dokumentus līdz šim ir saņēmuši e-pastā, kā arī klientiem, kuriem septembrī noslēdzas pārskata periods.
Septembra vidū klienti saņēma aicinājumu ziņot skaitītāja rādījumu un informāciju par Izlīdzinātā maksājuma saglabāšanas iespējām. Oktobrī nosūtīsim noslēguma dabasgāzes patēriņa pārskatu par iepriekšējo periodu. Sākot ar novembri (10.- 15.datums), klienti saņems pirmo ikmēneša rēķinu.

Novembrī norēķinu veida maiņu veiksim klientiem, kuriem dabasgāzes izmantošanas veids galvenokārt ir ēdiena gatavošana un norēķinu dokumentus līdz šim ir saņēmuši pa pastu.
Oktobra vidū klienti saņems aicinājumu ziņot skaitītāja rādījumu un informāciju par Izlīdzinātā maksājuma saglabāšanas iespējām. Novembrī klienti saņems noslēguma dabasgāzes patēriņa pārskatu par iepriekšējo periodu. Decembrī klienti saņems pirmo ikmēneša rēķinu par novembrī patērēto dabasgāzi.

Aicinām klientus sekot līdzi informācijai, ko nosūtīsim katram Izlīdzinātā maksājuma klientam, kā arī aktuālai informācijai mūsu mājaslapā un klientu portālā.

Kas jāņem vērā?

Par skaitītāju rādījumu ziņošanu:

 • Lai samazinātu starpības veidošanās iespējamību un aprēķins atbilstu faktiskajam patēriņam, aicinam sekot līdzi patēriņa datiem un nepieciešamības gadījumā rādījumus ziņot katru mēnesi, arī ja dabasgāze nav patērēta.
 • Skaitītāju rādījumu ziņošanas periods kā līdz šim ir no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai (ieskaitot).
 • Lai nepalaistu garām skaitītāju ziņošanas brīdi, nosūtīsim atgādinājumu uz e-pastu. Pa pastu atgādinājumi vairs netiks sūtīti.
 • Ja rādījumu nepaziņosiet, rēķinu izrakstīsim , pamatojoties uz Gaso aprēķināto patēriņu.
 •  Skaitītāju rādījumu ziņošanas iespējas nav mainījušās.

Par rēķina saņemšanu:

 • Rēķinu saņemsiet katru mēnesi no 10. līdz 15.datumam.
 • Rēķinu varēsiet saņemt sev jau ierastajā veidā – klientu portālā, e-pastā vai pa pastu.
 • Saņemt rēķinu BEZ MAKSAS iespējams e-pastā, ko aicinām pieteikt klientu portālā.
 • Rēķina saņemšana pa pastu - saskaņā ar mājaslapā publicēto cenrādi.

Par pieteikumu Izlīdzinātā maksājuma saglabāšanai:

 • Pieteikums ir jāiesniedz 30 dienu laikā no vēstules (par norēķinu veida maiņu un Izlīdzinātā maksājuma saglabāšanas iespējām) izveidošanas datuma.
 • Pēc šī termiņa beigām norēķinu veidu mainīt nevarēs.
 • Pieteikumu var aizpildīt un iesniegt elektroniski šeit vai zvanot klientu servisam 67 869 866 (darba dienās no 8:00 līdz 18:00).
 • Citos kanālos pieteikumi netiek pieņemti.
 • Visām maksājumu saistībām, kurām iestājies izpildes termiņš jābūt izpildītam.
 • Pozitīva lēmuma gadījumā Izlīdzināto maksājumu noteiksim atbilstoši šī brīža spēkā esošiem tarifiem un līdz 31.03.2023. maksājuma apmērs nemainīsies. Tas nozīmē, saņemot noslēguma gada pārskatu nākamā gada aprīlī, ir risks saņemt lielu summu samaksai, jo ar 1. janvāri būs spēkā jaunie tarifi, kuru apmēru šobrīd nav iespējams prognozēt. Noslēguma pārskatā norādītā pārrēķina summa būs jāapmaksā pāris nedēļu laikā.
 • Klientiem, kuri kvalificējas valsts atbalstam, Izlīdzinātais maksājums būs noteikts atbilstoši spēkā esošiem tarifiem, bez valsts atbalsta. Taču klienti var būt droši, ka piešķirto atbalstu saņems pilnā apmērā, jo veidojot pārrēķinu 2023. gada aprīlī, ņemsim vērā faktisko patēriņu pa mēnešiem un attiecīgā perioda tarifus, ar samazinātu dabasgāzes cenu. Tātad, valsts atbalsts tiks piemērots atbilstoši faktiskajam ikmēneša patēriņam.
 • PAPILDINĀTS: Nosakot jauno Izlīdzināto maksājumu, prognozētais vidējais patēriņš mēnesī būs aprēķināts atkarībā no dabasgāzes izmantošanas veida. Klientiem, kuri dabasgāzi izmanto APKUREI, gada patēriņš tiks dalīts ar atlikušo mēnešu skaitu līdz 31.03.2023, jo Izlīdzinātā maksājuma periods iekrīt ziemas mēnešos un to vairs nav iespējas izlīdzināt uz gadu. Tādējādi prognozētais vidējais patēriņš ziemas mēnešos būs līdzīgs klientu faktiskajam patēriņam. Klientiem, kuri dabasgāzi patērē ĒDIENA GATAVOŠANAI, gada patēriņš tiks dalīts ar 12, jo patēriņš būtiski nemainās atkarībā no gadalaikiem.

Pāriešanai uz ikmēneša rēķiniem ir vairākas priekšrocības:

 • Iespēja katru mēnesi saņemt norēķinu dokumentu, kā atgādinājumu par veicamo maksājumu, skaidri redzot cik konkrēti šajā mēnesī ir jāmaksā.
 • Skaidri redzēt valsts piešķirtā atbalsta apmēru kārtējā mēnesī, ja tādam kvalificējaties.
 • Energoresursu patēriņa samazināšana mājās palīdz ne tikai samazināt enerģijas rēķinus, bet arī samazināt oglekļa pēdas nospiedumu. Pārraugot patērēto enerģijas daudzumu katru mēnesi, varat veikt pasākumus, lai palielinātu energoefektivitāti un samazinātu rēķina summu

Iepriekšējie jaunumi

06.09.2022. | iedzīvotājiem | valsts atbalsts
Sākot jau ar 1. jūliju mājsaimniecības ar vidējo mēneša patēriņu no 221 kWh saņems valsts atbalstu maksājumiem par dabasgāzi

Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Mājsaimniecībām valsts atbalstam nav jāpiesakās, samazinātā maksa tiks iekļauta norēķinu dokumentos automātiski, atbilstoši valsts noteiktajam apmēram.

Lasīt vairāk
01.09.2022. | pārvaldība
AS “Latvijas Gāze” paziņojums par gāzapgādes plānu saistītajiem lietotājiem

AS “Latvijas Gāze” informē, ka uz 2022. gada 31. augusta gāzes dienu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē esošais AS “Latvijas Gāze” piederošais gāzes krājumu apmērs ir 0,2946 TWh.

Lasīt vairāk
26.08.2022. | uzņēmumiem | valsts atbalsts
Valsts atbalsts daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem un īpašniekiem līdz 2023. gada 30. aprīlim

Valsts atbalstu var saņemt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, rindu mājas īpašnieks, apsaimniekotājs, projekta attīstītājs, kur savstarpējo līgumsaistību ietvaros dabasgāzi lieto mājsaimniecības.

Lasīt vairāk